Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronRie van Rossum

Jetje uit het huis, druk 1, 156 blz.
Dit boek verdient in alle opzichten den naam van een goed meisjesboek. "Het Huis" uit den titel, is een weeshuis, Jetje is het meisje, dat haar intrede doet in de samenleving. Knap werk, zooals we het langzamerhand van Rie van Rossum gewoon worden. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1939
Rie van Rossum

Jetje uit het huis, druk 2, 156 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jetje is in een weeshuis. Ze heeft geen familie, behalve een Opoe, waar ze elken Zondagmiddag heengaat. Jetje kan goed leeren. Daarom mag ze van de Regentessen onderwijzeres worden. Nu komt ze op een andere school. Hier krijgt ze een nieuwe vriendin, Truus. De ouders van Truus zijn erg hartelijk voor haar. Hier mag ze een Zondag na Truus' verjaardag komen spelen. Jet mag in de vacantie zelfs mee naar Katwijk. Eén ding vindt ze jammer, dat ze nu niet bij Opoe kan komen. En het ergste is, dat Opoe in de vacantie jarig is. Dat wordt een heele strijd voor Jet. Ze schrijft een brief. Maar vrede heeft ze er niet mee. Tenslotte gaat ze toch met mijnheer naar Opoe. Wat is Opoe dan blij. Algemeene op- of aanmerkingen: Een echt kinderlijk boek, echter met weinig godsdienstige strekking. Op Zondag worden brieven geschreven en men gaat naar de kinderkerk. Daar staan wel heel mooie dingen in, de hartelijkheid van Truus' ouders, de strijd, die Jet heeft, als ze haar Opoe alleen maar een brief heeft geschreven met haar verjaardag, enz. Maar voor de uitdeeling op Kerstfeest hebben we toch liever boekjes met diepere godsdienstige strekking. Daarom kunnen wij dit boekje voor de Kerstuitdeeling niet goed aanbevelen. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.
Rie van Rossum

Jetje uit het huis, druk 3, 142 blz.
Prijs f 1,75; geb.; geïll.; meisjesboek. Strekking: Jetje is een ouderloos meisje, dat wordt opgevoed in het weeshuis. Haar enigste familie is Opoe. Op school krijgt ze een vriendinnetje, met wie ze in de vacantie meegaat naar zee, waardoor ze Opoe's verjaardag vergeet. Het laat de kinderen zien, hoe groot voorrecht het is om een Vader en Moeder te hebben. Gebruik van Heer.
Conclusie: Rie van Rossum heeft hier een uitstekend meisjesboek gegeven. Als boek is het af. Inhoud is gelukkig niet overmate christelijk, dus geen vrome oppervlakkigheid, hoewel de kernvraagstukken niet worden aangeroerd. Het éne nodige wordt verzwegen. Dat is funest. Groot bezwaar is ook de kinderkerk, welke niet als Zondagsschool, maar als een aparte dienst wordt beschouwd. Om deze laatste dingen:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
Rie van Rossum

Jetje uit het huis, druk 4, 142 blz.
Prijs f 1,75; gecart.; geïll.; meisjesboek, leeftijd 10-13 jaar.
Inhoud: Jetje uit het Weeshuis heeft alleen nog maar een opoe. Ze mag later onderwijzeres worden, omdat ze goed kan leren. Ze krijgt een vriendinnetje, Truus Smit. Ze gaat met de fam. Smit zelf een maand naar zee. Bijna verzuimt ze op opoes verjaardag te zijn, maar dat komt nog juist in orde. Strekking: Leef in vrede met je naaste en zorg voor de beproefden.
Conclusie: Een aardig meisjesboek. Toch weer een vrij slappe godsdienstige tendenz. 't Is niet direct verwerpelijk, maar er zit weinig positiefs in. Daarom:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.