Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron



E. Gerdes

Het verloren kind, druk 1, 16 blz.
Een broertje en zusje spelen wat voor hun huis. Echter gaan zij te ver en dwalen af. Zus vertrouwt haar broer niet meer, die het juiste pad meent te weten en wil alleen den weg naar huis vinden. Maar zij gaat verkeerd en langen tijd doolt zij rond. De schaapherder echter vindt haar en brengt haar den volgenden dag veilig huis. Dominé gebruikt deze gelegenheid om allen te wijzen op den goeden Herder, die het verlorene opzoekt. Dit boekje is er een uit de Gerdes-serie. De firma Bredee geeft een serie van 12 boekjes uit, elk groot 16 blz., klein formaat, met kleurigen omslag, allemaal verhaaltjes van den bekenden schrijver E. Gerdes. Ze zijn ongeveer allen van hetzelfde slag, van heel arme stakkers, die door brave rijke menschen geholpen worden, van ondeugende kinderen, die straf krijgen en van brave, vrome kindertjes, die gezegend worden. De geschiedenissen zijn doorvlochten van stichtelijke beschouwingen, teksten en psalmversjes. De stijl is niet altijd even kinderlijk en de taal, die de schrijver den menschen en kinderen in den mond legt, zal wel niet aan het dagelijksch leven ontleend zijn. 't Beste wat aan Gerdes' pen ontvloeide, zijn deze verhaaltjes niet; de boekjes zijn versierd met een klein plaatje; de druk is goed. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1960