Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.A. Elink Schuurman

Jan en Karel van Terschelling, druk 1, 73 blz.
Een verhaal van twee Terschellinger jongens, die heel veel beleven. Er zitten allerlei opvoedende strekkingen in - b.v, laat de zon niet ondergaan over uw toorn; zalig zijn de zachtmoedigen; liefde voor den naaste, enz. 't Geheel is wel zeer zoetelijk en op goede werken toegespitst. 't Is een keurige uitgave met origineele teekeningen, maar niet geschikt voor uitdeeling op onze Zondagsscholen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1973