Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. Luitingh

Jan de Lapper , druk 3, 16 blz.
Een eenvoudig maar boeiend verhaaltje. dat ten doel heeft vaderlandsliefde aan te kweeken. Het handelt tijdens den Eersten Engelschen oorlog en doet zien, hoe een eenvoudig schoenmaker, die gewoon is, in zijn pothuis van den vroegen morgen tot den laten avond te werken, door zijn moed en dapperheid onder Tromps opperbevel tot den rang van kappitein opklimt. Hij is zeer Prinsgezind en moet van de Regentenpartij niets hebben. Jongens van 9-12 jaar zullen zeker van dit boekje genieten. Taal en stijl zijn zeer goed! Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1908
J.C. Luitingh

Jan de Lapper , druk 4, 16 blz.
Hoe Jan naar zee ging om onder Tromp te strijden, hoe hij als kapitein terugkeerde en zijn driestal weer opzocht, hoe hij met een gouden ketting en een som gelds beloond werd, 't zijn alle historische bijzonderheden, waar wij zelf eens van genoten hebben en die opnieuw aan onze jongens van acht tot tien jaar ter lezing worden gegeven. Maar tal van ouders zullen in dezen tijd liever lectuur van vreedzamer aard in handen van hun kinderen zien. Het oorlogsleed, waaronder velen gebukt gaan, doet de belangstelling in oorlogsroem verminderen. Toch zal Jan de Lapper zijn populariteit behouden. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918