Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Versluijs

Jan de Wilde, druk 1, 47 blz.
Jan is een wilde, vechtlustige jongen, echter meer door zijn opbruisend karakter dan uit slechtheid. Hij belooft grootvader op diens sterfbed, niet „wild" te zullen zijn, en tracht in eigen kracht zijn belofte te houden. Dat is hem echter niet mogelijk, hij verliest den strijd. Daardoor komt hij er toe, zijn hulp bij Christus te zoeken, waardoor hem de kracht geschonken wordt zijn boozen aard te overwinnen. Aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919