Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronDora van der Meiden-Coolsma

Jan woont in Suriname, druk 1, 104 blz.
Jan woont in Suriname, nog maar pas, en Dora van der Meiden-Coolsma vertelt in loshangende hoofdstukjes aan iets gevorderde lezertjes wat hij er allemaal anders vindt dan in Nederland. De bijzonderheden betreffen voornamelijk de zondagsschool en het huishoudelijke genre. Mét de intrige ontbreekt natuurlijk vrijwel iedere spanning. We zijn bang dat jongens er niet veel aan zullen vinden. Jammer, want over bovengenoemde zaken valt wel iets op te steken uit dit 72e deeltje uit de serie "Naar 't Zonlicht toe", alsook over de topografie van Paramaribo e.o. (f 1,85; geb. f 2,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1961-62

Open IDIL-Gids.