Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJeanne Marie

Janneman's fijne vacantie, druk 1, 64 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Janneman heeft vacantie en mag deze doorbrengen bij oom en tante in Amsterdam. Janneman geniet van de treinreis, en staat verwonderd te kijken, als hij met vader in Amsterdem uitstapt. Wat een drukte, wat een menschen. Vader weet den weg wel. Eindelijk komen ze aan het huis waar tante woont. Het is heel groot, tante woont beneden. Leuk als je voor het raam zit, zit je gelijk met de straat. Janneman vindt het leuk bij tante, vooral de keuken met de leuke koperen ketel. Op een keer komt Janneman er aan, waardoor al de koffie over het fornuis en den grond stroomt. Pim het buurjongetje was een aardig vriendje voor hem. Prettige dagen werden doorgebracht. Als de vacantie weer voorbij is, brengt tante Janneman naar huis en wacht hem een blijde verrassing. Hij heeft een lief zusje van den Heere gekregen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een juweeltje van een boekje, in lettergrepen gedrukt. Echt kinderlijk geschreven. Janneman wordt precies zoo voorgesteld, als kinderen zijn. Een boekje waarin opvoedkundige waarde zit. Gaarne meer van zulke boekjes.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
Jeanne Marie

Janneman's fijne vacantie, druk 1, 64 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Janneman is een jongetje van 4 jaar, die in de vacantie (van de Bewaarschool) naar Oom en Tante in Amsterdam gaat. De treinreis, het huis van Tante en het spelen wordt alleraardigst verteld op heel kinderlijke wijze. Een buurjongetje heeft een lief klein zusje, zooals Jan ook heel graag hebben wil. Als hij thuis komt is de groote verrassing het zusje, dat zijn Moeder gekregen heeft, terwijl hij in Amsterdam gelogeerd was. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaal voor de kleintjes. De talentvolle schrijfster schijnt het kinderleven door en door te kennen. Jammer, dat voor het godsdienstige deel zulk een kleine plaats is ingeruimd. Voor de Zondagsschool is het daarom ongeschikt.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Jeanne Marie

Janneman's fijne vacantie, druk 2, 64 blz.
G.K.O. 3 z.p. Dit boekje is een boekje voor de allerkleinsten. Het behelst de logeeravonturen van Janneman, die bij oom Daan in Amsterdam zijn eerste schoolvacantie van twee weken doorbrengt. Hij ontmoet daar ook een vriendje Pim, die fijn met hem speelt, en een hondje Pollo. Weer thuis gekomen, vindt hij tot zijn groote verrassing een klein zusje. Een heel aardig omslag versiert dit fleurig boekje. Een accentje ligt op Tante's vertelling van den Heere Jezus, die de kindertjes tot zich noodigt. We bevelen dit boekje aan voor de jongste leerlingen, die nog maar net lezen kunnen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

Jeanne Marie

Janneman's fijne vacantie, druk 2, 64 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Janneman is een jongetje van 4 jaar, die in de vacantie (van de Bewaarschool) naar Oom en Tante in Amsterdam gaat. De treinreis, het huis van Tante en het spelen wordt alleraardigst verteld op heel kinderlijke wijze. Een buurjongetje heeft een lief klein zusje, zooals Jan ook hee graag hebben wil. Als hij thuis komt is de groote verrassing het zusje, dat zijn Moeder gekregen heeft, terwijl hij in Amsterdam gelogeerd was. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaal voor de kleintjes. De talentvolle schrijfster schijnt het kinderleven door en door te kennen. Jammer, dat voor het godsdienstige deel zulk een kleine plaats is ingeruimd. Voor de Zondagsschool is het daarom ongeschikt.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.