Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.A. de Rover

Jantina van de turfschuit, druk 1, 40 blz.
G.K.O. 4 t.d.t. Jantina is een schippersdochter, eenig kind uit een ongeloovig schippersgezin uit Drenthe. Vader heeft turf gebracht naar Holland, om die daar uit te venten. Zijn schip heet ook Jantina; het is naar het dochtertje genoemd. Jantina komt in aanraking met een paar kinderen uit een Christelijk gezin, waar ze bidden leert, en met wie ze straks naar de kerk gaat, waar bij gelegenheid van het Kerstfeest het Zondagsschoolfeest gevierd wordt. Een en ander is aanleiding, dat in het hart van Jantina de begeerte opkomt, om ook den Heere Jezus te dienen. Allerlei wederwaardigheden met het turfventen zijn door het verhaal heengevlochten. Het omslag van dit verhaal is zeer geslaagd; de wijdte van het water is goed getroffen. De vertelling zelf is echt, waar, ongekunsteld. Een aanbeveling is, dat de geboorte van Christus uitvoerig en heel eenvoudig wordt meegedeeld. We kunnen dit mooie boekje voor onze Zondagsscholen van harte aanprijzen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

P.A. de Rover

Jantina van de turfschuit, druk 1, 40 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jantina vaart bij haar ouders, menschen, die van geen God of gebod willen weten, op een turfschuit. Bidden behoeft Jantina niet en op Zondag verkoopen vinden Jantina's ouders geen kwaad. Zij komt ergens op een dorp in aanraking met kinderen uit een Christelijke omgeving. Bij deze kinderen mag Jantina een keer blijven eten. Hoe eigenaardig, dat kinderen uit een godsdienstloos gezin zoo gevoelig zijn voor de sfeer in een Christelijk gezin en dan intuïtief hun gemis gevoelen. Jantina neemt een indruk daarvan mede naar de turfschuit. Ook als zij voor het eerst naar de kerk gaat en mee Kerstfeest viert, blijkt het kinderlijk gemoed vol stille aandacht voor het nieuwe. Wanneer Jantina weer naar Drenthe gaat op de turfschuit, heeft zij een goede les gehad, zij moet den Heere Jezus zoeken, van Wien zij op het Kerstfeest gehoord heeft. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje van de Rover, zooals we dat van hem gewoon zijn uit het schippersleven. Het lijkt mij goede Evangelisatielectuur. In deze richting moet ons wat meer lectuur bezorgd worden. Maar dan moet de onmisbaarheid van Christus voor dit leven en voor de eeuwigheid (ook voor kinderen) klaarder getoond worden, dan kunnen wij dergelijke lectuur "warm" aanbevelen. In dit opzicht stellen bijna alle boekjes teleur. Hebben wij onder onze menschen geen enkele schrijver of schrijfster?
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
P.A. de Rover

Jantina van de turfschuit, druk 2, 38 blz.
G.K.O. 4 t.d.t. Jantina is een schippersdochter, eenig kind uit een ongeloovig schippersgezin uit Drente. Vader heeft turf gebracht naar Holland, om die daar uit te venten. Zijn schip heet ook Jantina; het is naar het dochtertje genoemd. Jantina komt in aanraking met een paar kinderen uit een Christelijk gezin, waar ze bidden leert, en met wie ze straks naar de kerk gaat; hier wordt bij gelegenheid van het Kerstfeest het Zondagsschoolfeest gevierd. Een en ander is aanleiding, dat in het hart van Jantina de begeerte opkomt, om ook den Heere Jezus te dienen. Allerlei wederwaardigheden met het turfventen zijn door het verhaal heengevlochten. Het omslag van dit verhaal is zeer geslaagd; de wijdte van het water is goed getroffen. De vertelling zelf is echt, waar, ongekunsteld. Een aanbeveling is, dat de geboorte van Christus uitvoerig en heel eenvoudig wordt meegedeeld. We kunnen dit mooie boekje voor onze Zondagsscholen van harte aanprijzen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

P.A. de Rover

Jantina van de turfschuit, druk 2, 38 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 7-9 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jantine vaart bij haar ouders, menschen, die van geen God of gebod willen weten, op een turfschuit, Bidden behoeft Jantine niet en op Zondag verkoopen vinden Jantina's ouders geen kwaad. Zij komt ergens op een dorp in aanraking met kinderen uit een Christelijke omgeving. Bij deze kinderen mag Jantina een keer blijven eten. Hoe eigenaardig, dat kinderen uit een godsdienstloos gezin zoo gevoelig zijn voor de sfeer in een Christelijk gezin en dan intuïtief hun gemis gevoelen. Jantina neemt een indruk daarvan mede naar de turfschuit. Ook als zij voor het eerst naar de kerk gaat en mee Kerstfeest viert, blijkt het kinderlijk gemoed vol stille aandacht voor het nieuwe. Wanneer Jantina weer naar Drenthe gaat op de turfschuit, heeft zij een goede les gehad, zij moet den Heere Jezus zoeken, van Wien zij op het Kerstfeest gehoord heeft. Algemeene op- of aanmerkingen: Een boekje van de Rover, zooals we dat van hem gewoon zijn uit het schippersleven. Het lijkt mij goede Evangelisatielectuur. In deze richting moet ons wat meer lectuur bezorgd worden. Maar dan moet de onmisbaarheid van Christus voor dit leven en voor de eeuwigheid (ook voor kinderen) klaarder getoond worden, dan kunnen wij dergelijke lectuur "warm" aanbevelen. In dit opzicht stellen bijna alle boekjes teleur. Hebben wij onder onze menschen geen enkele schrijver of schrijfster?
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
P.A. de Rover

Jantina van de turfschuit, druk 3, 40 blz.
G.K.O. 4 t.d.t. Jantina is een schippersdochter, eenig kind uit een ongeloovig schippersgezin uit Drente. Vader heeft turf gebracht naar Holland, om die daar uit te venten. Zijn schip heet ook Jantina; het is naar het dochtertje genoemd. Jantina komt in aanraking met een paar kinderen uit een Christelijk gezin, waar ze bidden leert, en met wie ze straks naar de kerk gaat; hier wordt bij gelegenheid van het Kerstfeest het Zondagsschoolfeest gevierd. Een en ander is aanleiding, dat in het hart van Jantina de begeerte opkomt, om ook den Heere Jezus te dienen. Allerlei wederwaardigheden met het turfventen zijn door het verhaal heengevlochten. Het omslag van dit verhaal is zeer geslaagd; de wijdte van het water is goed getroffen. De vertelling zelf is echt, waar, ongekunsteld. Een aanbeveling is, dat de geboorte van Christus uitvoerig en heel eenvoudig wordt meegedeeld. We kunnen dit mooie boekje voor onze Zondagsscholen van harte aanprijzen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

P.A. de Rover

Jantina van de turfschuit, druk 4, 32 blz.
Prijs f 0,40; in slappe omslag; geïllustreerd; meisjesboek; Strekking: Jantina komt uit een onkerkelijk gezin. Haar ouders varen met een turfschip. Door aanraking met kinderen aan de wal, die tot een christelijk gezin behoren, komt ze tot haar eerste Kerstfeest. Het bevat een evangeliserende strekking.
Conclusie: Aardig kinderboekje voor kinderen van de jongste Zondagsschoolklassen.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.
P.A. de Rover

Jantina van de turfschuit, druk 5, 38 blz.
prijs 45 ct; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek, leeftijd 7-10 jaar.
Inhoud: Wim en Nelly wonen aan het water. Vader is parlevinker, Er komt een turfschip voor hun huis liggen. Daarop woont Jantina. De kinderen sluiten vriendschap. Jantina leert bidden, als ze bij Nelly eet en op het Kerstfeest hoort ze van de Heere Jezus. Strekking: We hebben nergens recht op. Wat we ontvangen is onverdiende goedheid. Kinderen moeten dat weten. Ze moeten vroeg God leren zoeken.
Conclusie: In boekjes, speciaal voor het Kerstfeest geschreven, zit vaak te weinig handeling. Er wordt te veel betoogd, geredeneerd. De kinderen zullen het wel lezen, maar niet voldaan zijn.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
P.A. de Rover

Jantina van de turfschuit, druk 6, 32 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Wim en Nel van de parlevinker helpen de turfschipper uit Hoogeveen, die met zijn schuit bij hun huis ligt. Ze sluiten vriendschap met Jantina. Daardoor komt Jantina in de sfeer van een Chr. gezin, leert bidden en danken, en hoort de Kerstgeschiedenis vertellen. Strekking: De Heere Jezus wordt in dit verhaal op kinderlijke wijze getekend als de Verlosser van zondaren. Ook de betekenis van Zondag, kerkgang, gebed wordt zuiver aangegeven.
Conclusie: Mooi verhaal met zuivere, evangeliserende strekking. Leeftijd 7 tot 10 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
P.A. de Rover

Jantina van de turfschuit, druk 6, 32 blz.
Jantina van de turfschuit door P.A. de Rover zal in de kersttijd goede diensten kunnen bewijzen op de zondagsschool. Jantina, die met haar ouders op een schip met turf van Drente naar Holland vaart, sluit vriendschap met de kinderen van een parlevinker en hoort bij hen thuis voor het eerst over de Here Jezus. Ze maakt de feestelijke kerstviering mee in een dorpskerkje. (geb. f 0,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1964-65

Open IDIL-Gids.