Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAns van der Sluijs

Janneman, druk 1, 24 blz.
G.K.0. 4 t.d.t. De 6-jarige Jan Bos werd altijd Janneman genoemd. Dichtbij hem woonde zijn grootvader, bij wien hij veel tijd doorbracht. Toen Grootvader ziek werd en naar 't ziekenhuis in de stad moest, had Janneman veel verdriet. Toen op zekeren dag zijn moeder Grootvader ging bezoeken en hij opgepast werd door een buurvrouw, wilde hij zijn moeder tegemoet gaan en dwaalde hoe langer hoe meer af. Een vriendelijke boer nam hem op zijn wagen mee naar de stad, waar hij na 't bezoekuur aan 't ziekenhuis kwam en verder in een zijstraat op een stoep van vermoeidheid in slaap viel. Inmiddels was zijn moeder al thuisgekomen. Tot aller blijdschap vond zijn vader hem en bracht hem veilig thuis. Toen ook weldra Grootvader hersteld terugkeerde, was de blijdschap nog grooter. De twaalf hoofdstukjes zijn van een opschrift voorzien. Taal en stijl zijn goed, de plaatjes zijn aardig, de uitvoering is correct. De omslag, ofschoon slechts blauw en bruin op geel, is ongemeen. Ofschoon de kleine kleuters, voor wie dit boekje bestemd is, de flagrante onwaarschijnlijkheden niet zullen bemerken, kunnen we niet nalaten erop te wijzen, dat heel de uitwerking van den gang der gebeurtenissen ergerlijk onnatuurlijk is. Welke buurvrouw kijkt er in geen anderhalf uur om naar een weggeloopen kind van zes jaar, dat aan haar hoede is toevertrouwd? En dan nog wel terwijl er een tramlijn in de buurt is? Welke boerin neemt zoo een jongetje mee naar de stad, inplaats van het terug te bezorgen waar het hoort? Welke boer zet zoo'n kind zonder meer bij bet hek van een ziekenhuis af, met de mededeeling: "ik moet boodschappen doen en heb groote haast"? De boer zet hem neer, ofschoon Jan niet eens weet in welk ziekenhuis hij moet zijn. "Toen klom hij weer op den bok, groette met zijn zweep en reed heen." Welke ziekenhuisportier laat zulk een ventje maar weer zonder meer de drukke straat op, om naar een ander ziekenhuis te zoeken? Zoo is er nog véél meer. Dit boekje is achter de schrijftafel vlug en met talent in elkaar gezet, maar volkomen buiten het leven. Het loopt werkelijk de spuigaten uit. Bovendien ontbreekt het Evangeliseerende element vrijwel geheel. Als de keuze zeer beperkt was, zouden we het met dit boekje moeten doen; nu we echter de beschikking hebben over zooveel boekjes, die beter zijn, meenen we, dat we de auteur een nieuwe bewerken moeten aanraden.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

Ans van der Sluijs

Janneman, druk 1, 24 blz.
Leeftijd 5-7 jaar. Een aardig boekje voor onze kleintjes. Opa ligt in Ziekenhuis. Moe en Tante zijn herm bezoeken. Janneman wil Moe tegemoet gaan en loopt bij buurvrouw weg. Jan komt in de stad, waar zijn Vader hem slapende op een stoep vindt. 't Boekje is geschikt voor jongens en meisjes van 5-7 jaar. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.