Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Henszen Veenland

Jack Burns vindt zijn vijand, druk 1, 125 blz.
6 t.d.t., G.K.C.B., J.M. 12-14 j. Dit verhaal is over cowboys, wier afwisselende arbeid in de ranches en op de zomerweiden beschreven wordt met niet te vergeten hun avonturen. Jack Burns is door een vroegere vriend gemeen behandeld en heeft de gedachte aan wraak tien jaar lang gekoesterd. Ten slotte ontdekt hij hem op een ranch, maar van te voren is hij beland geraakt bij een pelsjager, die een oprecht christen is. Deze weet hem van zijn wraak af te doen zien. In een gevaarlijke blizzard - sneeuwstorm - helpt Jack mee aan zijn redding. Een keurig-uitgevoerd boek en een spannend verhaal. Echt een cowboy-verhaal: whisky, schietpartijen, haat, veediefstal en wat er zo al meer bij hoort. Het gaat om het vergeven van iemand, die kwaad heeft gedaan. De strekking is dus wel goed, maar voor de zondagsschool is de entourage wat vreemd. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1963

H. Henszen Veenland

Jack Burns vindt zijn vijand, druk 1, 125 blz.
prijs gebonden f 1,65; jongensboek.
Inhoud: Na veel omzwervingen komt Miko, de cowboy, op een ranch, een veeboerderij, terecht. Daar is ook Bill Stump, de veedief, die een valse naam heeft aangenomen. Hij is bang, dat zijn vroegere vriend, Jack Burns, hem vinden zal. Bill heeft de veeroof op Jack geschoven, waardoor deze zijn goede naam en zijn aanstaande vrouw kwijt is geraakt. Jack vindt Bill na jaren. Hij doodt hem niet, maar redt zelfs zijn leven. Strekking: We kunnen de zonde niet overwinnen, tenzij we leven uit de kracht van de Heere Jezus Christus, die ons leert van genade te leven. Zonder Christus leven gaat niet, maar hoe zullen we zonder Hem sterven?
Conclusie: De schrijver beschikt over een forse, indringende stijl en weet in korte, geladen zinnen toestanden en gebeurtenissen raak en helder te tekenen. Een cowboy-verhaal met verbluffende kennis van zaken en zonder goedkope romantiek geschreven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

Jack Burns vindt zijn vijand, druk 2, 125 blz.
prijs f 2,10 gebonden; jongensboek.
Inhoud: Jack Burns wil zich wreken op de man, die zijn levensgeluk verwoest heeft, maar een pelsjager tracht hem daarvan te weerhouden. Eerst schijnt dat vruchteloos, maar tenslotte blijkt de goede invloed van de pelsjager vrucht te dragen. De gezochte komt in een sneeuwstorm terecht, de pelsjager en Jack Burns trekken er op uit om een mens van een wisse dood te redden. Jack Burns merkt dan dat de geredde zijn vijand is, hij verzoent zich met hem. Strekking: "Hebt uw vijanden lief."
Conclusie: Een cowboyverhaal met een prachtige strekking. Het doet ons echt het cowboyleven meebeleven. De figuur van de pelsjager is getekend als een echt christen, die zich verantwoordelijk weet voor zijn medemens. Jammer dat enkele keren het kaartspel genoemd wordt. Leeftijd 12-16 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1965

Open Boekbeoordeling.