Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

Ida's eerste prijs, druk 2, 24 blz.
Samen met Beppie en Mientje twee lieve kinderboekjes, waarin de rechte toon, die tot het kinderhart spreekt, wordt aangeslagen. Dat Ida's "eerste prijs" -voor de tweede maal gedrukt is geworden, is begrijpelijk. Die eerste prijs door Ida behaald, was een boek, - dat daarna eene geheele geschiedenis beleefde. Het kwam door Ida's slordigheid (haar groote fout, die juist een weinig overwonnen scheen) in handen van een 8-jarig broertje, maakte op schrikkelijke wijze kennis met den inhoud van een inktkoker en vergalde daardoor Ida's genoegen, maar werd daarna gedurende een nacht op geheimzinnige wijze door een nieuw exemplaar vervangen. Dat nog een andere verrassing met het behalen van dien prijs samenhing, wordt onderhoudend verteld. De geheimzinnige verwisseling van het bewerkte met het schoone boek, door het kind voor 't werk eens engels aangezien, heldert zich voor de lezers of liever voor de lezeressen bevredigend op. Meisjes van de jongste klasse zullen dit boekje zeker gretig ontvangen. Ook het andere, ofschoon hier de eenheid wel wat ontbreekt. De smart van Beppie over een hard en leelijk woord, tot haar jongere zusje gesproken, wordt, bij de ziekte van dat zusje, natuurlijk en levendig voorgesteld. De voorspoedige genezing van het kranke kind geeft aan Bcppie gelegenheid, haar berouw te toonen en eene overwinning op zichzelve te behalen. Dan volgt als 't ware nog een tweede verhaal in het gesprek, dat beide meisjes op een kouden winterdag met Grootmama houden en waarin aan de kinderen de beteekenis van de reiniging des harten of het witter dan sneeuw, wordt duidelijk gemaakt. Toch laat ook dit gedeelte zich aangenaam lezen en kan de groote hoofdzaak van het Evangelie er ingang door vinden in het kinderhart. Beide boekjes koster ieder f 0.15. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906