Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Henszen Veenland

In het land van de Rode Mannen, druk 1, 125 blz.
prijs f 2,10 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: Kolonisten komen onder de Indianen. De eerste kolonist is een christen en wil er ook naar leven. De lateren geven zich uit als christen maar zijn het niet. Er ontstaat een conflictsituatie, waarna alleen de oprechte christen in leven blijft. Strekking: De waarde van de oprechtheid beklemtoond, Ook zelfs de heidenen onderscheiden dit en betonen er eerbied voor. Tegenover elkander gesteld heidenen en chr. godsdienst.
Conclusie: Biedt een blik op het leven van een primitief volk. Men identificeert zich met het levenspatroon van dit volk. Suggestief geschreven. Jongens zullen dit boek zeker waarderen!
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
H. Henszen Veenland

In het land van de Rode Mannen, druk 2, 125 blz.
prijs gebonden f 2,20; jongensboek, leeftijd 12-14 jaar.
Inhoud: Een Indianenstam brengt een mensenoffer om de goden gunstig te stemmen. Een meisje wordt in een kano vastgebonden en stort bij een waterval in de diepte. Een blanke tracht de kano in z'n vaart te stuiten, doch tevergeefs. Enige blanken vestigen zich in het door Indianen bewoonde gebied. Dit leidt tot allerlei conflicten en uiteindelijk tot moord en doodslag. Mike Steel probeert als christen tot goede verstandhouding met de Indianen te komen en heeft hierbij wel enig succes.
Conclusie: Een boek met als motief de savenleving van verschillende rassen en de moeilijkheden daarmee verbonden. De schrijver laat zien het verschil tussen mensen die hun naaste als christen willen benaderen en anderen die met hautaine minachting op anders gekleurde rassen neerzien. Het verhaal biedt de nodige spanning. Ook is er zendingsdrang in te bespeuren. Matige natuurbeschrijving. Taal en stijl zijn redelijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1968

Open Boekbeoordeling.