Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.E. Niemeijer

Janbaas en de beer, druk 1, 24 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Janbaas bezit een beer, waar hij erg veel van houdt. Eens speelt hij met de beer en werpt hem een eind weg, zodat hij hem niet meer vinden kan. Het blijkt, dat Jaap, die alleen voor een broertje moet zorgen, hem heeft gevonden en meegenomen. Vader haalt hem daar op. Strekking: Geen bepaalde strekking. Deze missen wij in heel veel boekjes. Condusie: Een heel eenvoudig boekje voor de kleintjes.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.
J.E. Niemeijer

Janbaas en de beer, druk 1, 24 blz.
Kleine Janbaas - zo vertelt J.E. Niemeyer in Janbaas en de beer - gooit per vergissing zijn geliefde teddybeer weg en is ontroostbaar door het verlies. Buurjongen Jaap komt voorbij, denkt dat de beer van de vuilniskar is gerold en neemt hem mee voor zijn zieke broertje. Daar wordt hij teruggevonden door de vader van Janbaas; die ontdekt dan tevens, dat de kinderen het erg arm hebben en zorgt voor hulp. Het begin van het aardige verhaaltje is een beetje te stichtelijk.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.

J.E. Niemeijer

Janbaas en de beer, druk 2, 24 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek, leeftijd 5-8 j.
Inhoud: Janbaas, 3 jaar, wil nooit stout zijn. Moe maakt een houtje-touwtje-jasje voor z'n beer. Hij speelt verstoppertje en werpt de beer met gesloten ogen weg. Jaap, die de vuilnisemmers nasnuffelt, vindt de beer op de weg en geeft hem aan z'n zieke broertje. Jan bidt om de beer en papa informeert bij Jaap. Zo komt de beer terug. En Jaap krijgt kippen. Strekking: Een eenvoudig kinderverhaaltje met als strekking: "Werp ook de kleine kinderzorgen op Hem." De hulp van vader aan Jaap en z'n broertje kan paedagogisch werken.
Conclusie: Doet wat zoetsappig aan: "Janbaas wil altijd lief zijn" (3 jaar!). "De Here Jezus (niet God) is heel lief en heel goed." De principiƫle dingen konden pittiger gezegd.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
J.E. Niemeijer

Janbaas en de beer, druk 3, 24 blz.
prijs in slappe omslag f 0,40; jongensboek.
Inhoud: Janbaas, drie jaar, speelt met zijn beer in de tuin. Hij gooit hem over de heg. Jaap, die voor zich en zijn zieke broertje Wim de kost verdient met het verkopen van wat hij in de vuilnisemmers vindt (hij heeft geen ouders meer), raapt de beer op en neemt hem te goeder trouw mee. Janbaas bidt en krijgt zijn beer weer terug. Strekking: Als je wat kwijt bent, vraag je het maar aan de Heere Jezus en dan krijg je het wel terug.
Conclusie: Het is niet te begrijpen, dat dit boekje een derde druk beleeft. Wat de vorm betreft: op de eerste bladzijde komt 27 keer het woord Janbaas voor. De inhoud is op sommige punten onwerkelijk: twee kleine jongens, bij wie de dokter geregeld over de vloer komt, leven zo maar samen, terwijl niemand naar hen omkijkt.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.