Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMax de Lange-Praamsma

Joos van Heek vliegt uit, druk 1, 190 blz.
Het meisjesboek Joos van Heek vliegt uit, door Max de Lange-Praarnsma wijkt in zoverre af van vele soortgenoten, dat het niet oppervlakkig is en niet conventioneel. Het behandelt het thema van een meisje, dat tijdelijk als hulp in een gezin verblijvend, kennis maakt met iemand, wiens vrouw - zoals later blijkt - ongeneeslijk krankzinnig is. Ze gaat van hem houden, doch weet haar liefde na zware strijd te onderdrukken. Een probleemroman dus.

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1954-55

Open IDIL-Gids.

Max de Lange-Praamsma

Joos van Heek vliegt uit, druk 2, 190 blz.
geb., niet geillustreerd, leeftijd 16 jaar en ouder. Geschikt voor meisjes. Prijs f 9,60.
Inhoud: Joos van Heek komt als hulp in de huishouding in het gezin van de familie Royer. Zij is daar voor dag en nacht. In haar vrije uren komt ze vaak in het nog jonge gezin van de onderwijzer Steven Bestebreurtje en zijn vrouw Bauk. Joos merkt al gauw dat het tussen die twee wel eens niet erg "botert". Bij hen ontmoet zij ook Frans van Popta, voor wie zij een diepe genegenheid krijgt. Zij meent vast dat hij weduwnaar is. Zij hoopt dat hij haar zal vragen met hem te trouwen. Het is dan ook een bittere ontgoocheling voor Joos, als zij later hoort, dat Frans z'n vrouw Willy ongeneeslijk krankzinnig is.
Conclusie: Een fijn en openhartig boek. Levensecht, zuiver en vlot geschreven. Gezien de aard van de beschreven huwelijks- en liefdesproblemen echter beslist niet geschikt voor kinderen van de zondagsschool. Helaas ook gebruik van Here en Heer Jezus. Daarom: voor meisjes van ongeveer 16 jaar en ouder warm aanbevolen, maar voor jongere meisjes niet.
Eindoordeel: niet aanbevolen. W. Markus
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1980

Open Boekbeoordeling.