Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronRiek ter Braake

Jannetje-dom, druk 1, 39 blz.
G.K.O. 2 z.p., 4 t.d.t. Dit boekje is keurig verzorgd met een stevigen cartonnen omslag, ofschoon niet gecartonneerd, die de jeugd om zijn kleurigheid zeker bekoren zal. Het gegevene is zeer goed uitgewerkt. Jannetje Krom, oudste dochter van een arbeider, is op school niet een der vlugsten en ontving daarom van de leerlingen den bijnaam: Jannetje Dom. Maar 't kind kan wel zeer goed moeder helpen en is uitstekend bij 't oppassen van jongere kinderen, en, wat 't voornaamste is, zij heeft den Heere Jezus lief en verlangt vurig Gods geboden te onderhouden. Ze is weer niet verhoogd, en komt daarom (13 jaar) maar van school af, howel haar onderwijzeres, mede om haar eerlijkheid, veel van haar houden. Gelukkig krijgt ze een dagdienstje bij den dokter, waar ze, hoewel eerst wat onhandig, al gauw bemind is. Nadat ze op een stormachtigen middag een wiegekindje uit het brandende huis van een der buren heeft gered, en door dokter daarom Jannetje Flink geheeten is, wordt de vorige bijnaam spoedig geheel vergeten. In dit verhaal wordt herhaaldelijk op Christus gewezen. Dat is een deugd. Toch komt Christus hier wat eenzijdig in het licht als de helpende Heiland. Dat is Hij ook, zeker, maar niet het geholpen worden in tijdelijk opzicht, doch het zalig worden, behoort vóórop te staan. Als Jannetje van school gaat, zegt de bovenmeester: "de Heere heeft den een erg knap, den ander minder knap gemaakt, maar Hij heeft toch voor ons allen een plaatsje bestemd in deze wereld . ." Waarom zei Meester niet, dat knap of niet-knap zijn niet 't voornaamste is, maar tot den Heere Jezus te gaan met schuld en nood, en Hem lief te hebben . . . ? Overigens kan dit boekje "domme" kinderen troosten en door zijn strekking ook dienen in het Evangelisatiewerk. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Riek ter Braake

Jannetje-dom, druk 1, 39 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene strekking. Korte inhoud : Jannetje Dom is een meisje, dat niet best leeren kan ; vandaar haar naam. Ze gaat van school en krijgt een dienstje bij den dokter. Ze durft echter niet, omdat in het doktershuis alles zoo mooi is. Ze breekt een vaas en vlucht naar huis. Gaat toch weer terug. Bij de buren heeft een jongetje door spelen met lucifers het kleed van de wieg in brand gestoken. Jannetje komt voorbij het huis en ziet dat. Ze gaat naar binnen en bluscht het brandje. Daardoor brandt ze zelf haar handen en moet door den dokter behandeld worden. Buurvrouw en dokter noemen haar nu Jannetje - Flink. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaaltje, goed verteld. Het godsdienstig gedeelte zagen we liever wat degelijker. Het woord Lieve Heer wordt één keer in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Riek ter Braake

Jannetje-dom, druk 2, 38 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-13 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jannetje Dom is een meisje, dat niet best leeren kan; vandaar haar naam. Ze gaat van school en krijgt een dienstje bij den dokter. Ze durft echter niet, omdat in het doktershuis alles zoo mooi is. Ze breekt een vaas en vlucht naar huis. Gaat toch weer terug. Bij de buren heeft een jongetje door spelen met lucifers het kleed van de wieg in brand gestoken. Jannetje komt voorbij het huis en ziet dat. Ze gaat naar binnen en bluscht het brandje. Daardoor brandt ze zelf haar handen en moet door den dokter behandeld worden. Buurvrouw en dokter noemen haar nu Jannetje Flink. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig verhaaltje, goed verteld. Het godsdienstig gedeelte zagen we liever wat degelijker. Het woord Lieve Heer wordt één keer in plaats van Heere gebruikt.
Conclusie: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.