Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronRiek ter Braake

Josientje van de dokter, druk 1, 32 blz.
Prijs f 0,35; in slappe omslag; geïll.; meisjesboek.
Inhoud: Door toedoen van Josientje wordt Maartje door een auto aangereden en komt in het ziekenhuis terecht. Ze heeft spijt van haar onvoorzichtigheid en vraagt Maartje om vergeving. Ze durft Jezus niet om vergeving vragen, daar zij dit al zo dikwijls heeft gedaan. Grootvader zegt, dat de Heere Jezus altijd wil vergeven, wanneer men werkelijk berouw heeft. Strekking: God vergeeft de berouwvolle zondaar.
Conclusie: Een aardig boekje voor de kleine kinderen. De illustraties zijn echt.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Riek ter Braake

Josientje van de dokter, druk 1, 32 blz.
G.K.O. 5 t.d.t. Josientje breekt grootvaders bril, maar verzwijgt dat. Doordat Josientje een ander meisje, Maartje, bang maakt met haar hondje, wordt Maartje aangereden door een auto, ze moet lange tijd in het ziekenhuis liggen. In beide gevallen vraagt Josientje om vergeving en belijdt ze ook haar ongehoorzaamheid en zonde aan de Here Jezus. Het dubbele gegeven is verre van nieuw en de uitwerking is mager. Vooral het godsdienstig gehalte is slap. Wel is er sprake van schuld en van vergeving. En de strekking is niet onschriftuurlijk. Toch laat het geheel wat onbevredigd. Dat reflecteert zich ook in het „Besluit": een goed slot heeft de Schrijfster niet kunnen vinden. Deze gebreken van meer negatieve dan positieve aard verhinderen ons niet, dit verhaaltje aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949