Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Verschoor-van der Vlis

Josje en Jaapje de snoekenvangers, druk 1, 56 blz.
Als vervolg op "Josje en Jaapje in de tunnel" schreef Nel Verschoor-Van der Vlis: Josje en Jaapje de snoekenvangers, een vlot en aardig verhaaltje over de belevenisjes van heel vroeg in de morgen tot het naar bed gaan van twee schoolgaande kinderen. Maar waarom speelt de school geen positiever en plezieriger rol in het kinderleven? De tekeningen zijn nogal houterig. Geschikt. (f 1,35)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.

Nel Verschoor-van der Vlis

Josje en Jaapje de snoekenvangers, druk 1, 56 blz.
in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Josje en Jaapje zijn verhuisd naar de stad. Op één dag beleven ze heel wat avonturen.
Conclusie: Het is een prettig leesbaar boekje. Het zal de kinderen zeker boeien. Een bepaalde strekking heeft dit boekje niet, het zijn zo maar vlot vertelde belevenissen, Het is nog wel bruikbaar, al hadden we voor onze Kerstuitdeling liever een boekje met wat meer geestelijke strekking.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.