Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnne de Vries

Johannes de Doper, druk 1, 31 blz.
G.K.C.B. 10 t.d.t. We kunnen gevoegelijk deze vier nieuwe deeltjes in bovenvermelde serie gezamenlijk bespreken. Ze zijn van één schrijver en geïllustreerd door één teekenaar, en beiden zijn specialisten op hun gebied. Geen wonder, dat deze boekjes zoowel wat vertelkunst als boekversiering betreft superieur zijn. De kinderen in nauwer contact met den Bijbel te brengen, is voortreffelijk. We juichen dan ook gaarne de uitgave van deze reeks toe. Ze ziet er heel keurig uit. Desniettemin hebben we naar beide zijden een opmerking. Om met het formeele te beginnen: de typen zijn in de deeltjes Abraham en Mozes te uitsluitend Joodsch. En het davidsschild met de hebreeuwsche letters aan het slot van het derde deeltje zullen de kinderen niet begrijpen. Doch dit is een kleinigheid. Materieel hebben we een bezwaar, dat méér telt, nl. dat deze verhalen zoo weinig Christocentrisch zijn opgezet. De Verbondslijn wordt o.i. veel te veel op den achtergrond gehouden. Het komt niet uit, dat het in het leven dezer mannen ging om het Werk Gods tot het zenden van den beloofden Verlosser. Zijn Naam ontbreekt niet geheel, maar hij beheerscht niet den ganschen loop der dingen. Zóó toch wenschen wij den Bijbel der Historie te bezien. Dit geldt echter niet voor No. 4, dat we het beste achten. Afgezien van deze restrictie bevelen we de nieuwe deeltjes van deze bekende serie aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941