Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.C. de Zwart

Hoe de zoon van den pionier president werd , druk 2, 238 blz.
Geschetst wordt het leven van Abraham Lincoln, van zijn prilste jeugd af tot aan zijn sterven door de hand eens moordenaars. Een diepen indruk maken zijn eenvoud, godsvrucht en degelijkheid van karakter, eigenschappen, welke hem nooit verlaten, ook niet, als hij president der V.S. is. Hij schaamt zich nooit over zijn beginsel, over zijn afkomst, over zijn vroegere omgeving en heeft grooten eerbied voor zijn ouders. Hij is de steeds hulpvaardige, die het opneemt voor den verdrukte, en die ons leert, wat wilskracht en volharding, onder 's Heeren zegen, vermogen. Een boek van groote opvoedende waarde. We zouden dit mooie boek, vooral met het oog op den inhoud van het laatste gedeelte, in handen willen geven van de oudste leerlingen en wel in de eerste plaats dan aan jongens. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.