Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAnnie Sanders

Joke's gouden tijd, druk 1, 126 blz.
Annie Sanders beschrijft in Joke's gouden tijd het gewone leven van een schoolmeisje, dat in een moederloos gezin door een lieve tante wordt opgevoed, moeilijkheden en huiselijk verdriet meemaakt en haar pretjes heeft bij logeerpartijtjes en op school met haar vriendinnen, totdat er aan haar "gouden" schooltijd onverwacht een einde komt door de financiële zorgen, waarin het gezin geraakt is. Een gaaf boekje, in protestantse geest, maar zonder enig reliëf van een wat spannender gebeurtenis. Jammer dat er wat al te veel nadruk gelegd wordt op "standsverschil". Dit probleem kent de jeugd van 1959 nagenoeg niet meer, gelukkig. (geb. f 2,25)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.

Annie Sanders

Joke's gouden tijd, druk 1, 126 blz.
2 t.d.t., G.K.C.B., M. 12-14 j. Joke is een dochter van de heer Mengelaar een fabrikant. Haar moeder is overleden en een zuster van haar vader doet de huishouding. Het is een gezellig gezin en er heerst een goede geest. Een dochter van de tante, een verwend kind komt ook inwonen. Zij blijft eigenlijk door haar nuffigheid vreemd. Joke gaat naar een meisjesschool. Ze heeft daar drie vriendinnen, met wie ze een klaverblad vormt. Op school wordt van alles beleefd. Feestjes, kleine moeilijkheden. We leven met de meisjes mee in hun lessen en in hun spel. Met de zaken van de heer Mengelaar gaat het niet zo goed en dit drukt het gezin. Op allerlei wijzen moet bezuinigd worden, zeer tegen de zin van de inwonende nicht. Ook lezen we van een logeerpartij bij een oom, die predikant is in het nabijgelegen Bosvoort. Een kind uit Bosvoort komt ook op de school, maar wordt ziek en sterft. Zij weet gelukkig, dat de Here Jezus bij haar is en gaat heen in kinderlijk geloof. Diepe indruk maakt dit op Joke. Als het schooljaar om is, neemt Joke met weemoed afscheid van een levensperiode, die haar gouden tijd was. Een gezellig en boeiend boek. Eenvoudig, maar vol afwisseling. We leven met de frisse, vrolijke meisjes mee. Het verhaal brengt ons in een gelovig gezin, bij meisjes met gebreken, maar ook met eerbied voor God. Het sterfbed van kleine Tedje is treffend. "Komplement van moeder" (blz. 95) zeggen we niet meer. De druk is te compact en twee plaatjes is wat magertjes. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

Annie Sanders

Joke's gouden tijd, druk 2, 126 blz.
Joke's gouden tijd door Annie Sanders. Joke beleeft haar middelbare schooltijd, het gemis van haar moeder en vaders financiële zorgen. En ze bemerkt de karaktereigenschappen van haar huisgenoten. Vlak familieverhaal in protestantse sfeer. (geb. f 2,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1967-68

Open IDIL-Gids.

Annie Sanders

Joke's gouden tijd, druk 6, 126 blz.
prijs gebonden f 7,50; meisjesboek, leeftijd 13-16 jaar.
Inhoud: Joke gaat op een meisjesschool. Haar moeder is gestorven en een tante doet de huishouding. Als de fabriek van vader niet meer goed draait, komen de zorgen: Vader raakt overspannen. Omdat er geen tweede meisje betaald kan worden gaat Joke van de meisjesschool af, waar ze achteraf bekeken toch een gouden tijd heeft beleefd.
Conclusie: Een verhaal dat waarschijnlijk in de dertiger jaren speelt. De meisjes gaan met een hoed op en overschoenen aan naar school. Het standenverschil beheerst het hele leven nog. Het boek ademt wel een goede christelijke sfeer. Verschillende storende drukfouten. Gezien de leeftijd voor onze zondagsschool:
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1977

Open Boekbeoordeling.