Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. Gerdes

Jakobs plakboek, druk 1, 16 blz.
Jakob heeft van vader een plakboek gekregen, waarmee hij heel gelukkig is. Hij hoort, dat zijn vriendje een ongeluk heeft gekregen en gaat vaak naar hem toe met zijn boek om hem van de platen te vertellen. Zoo komt het gesprek ook op den barmhartigen Samaritaan. Als de zieke sterft, verlaat hij de aarde met een glimlach, omdat God ook voor hem barmhartig is geweest. Dit boekje is er een uit de Gerdes-serie. De firma Bredee geeft een serie van 12 boekjes uit, elk groot 16 blz., klein formaat, met kleurigen omslag, allemaal verhaaltjes van den bekenden schrijver E. Gerdes. Ze zijn ongeveer allen van hetzelfde slag, van heel arme stakkers, die door brave rijke menschen geholpen worden, van ondeugende kinderen, die straf krijgen en van brave, vrome kindertjes, die gezegend worden. De geschiedenissen zijn doorvlochten van stichtelijke beschouwingen, teksten en psalmversjes. De stijl is niet altijd even kinderlijk en de taal, die de schrijver den menschen en kinderen in den mond legt, zal wel niet aan het dagelijksch leven ontleend zijn. 't Beste wat aan Gerdes' pen ontvloeide, zijn deze verhaaltjes niet; de boekjes zijn versierd met een klein plaatje; de druk is goed. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921