Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJenny van Doesburgh

Kaja, druk 1, 86 blz.
G. K. C. 0. 8 t. d. t. 50 cent. Een tweelingbroer en -zuster, Jan en Joop, gaan op een vrijen dag van hun woning in Windhoek (Z.-W. Afrika) naar een grot, waar warm water tevoorschijn komt. In die grot vinden ze een kafferkindje, dat ze meenemen. Daar Joop het kind niet gemakkelijk meedragen kan, gaat Jan op z'n ezel naar huis, om Vader te waarschuwen, die dan Joop zal afhalen met den auto. Joop zoekt (want haar ezel is er vandoor gegaan) naar den grooten weg, maar loopt verkeerd, wordt door een kaffervrouw gevonden, en naar een kafferkraal gebracht. Vandaar wordt ze per wagen thuisgebracht. Intusschen is Vader haar tegemoet gegaan per auto, maar in de kraal hoort hij, dat Joop al thuis is. Joop wordt ziek; het kafferkind, Kaja, herstelt spoedig; Joop wordt ook beter, maar ze moet met Moeder voor eenigen tijd naar Kaapstad, om geheel te herstellen. Kaja komt in een kindertehuis bij de kleine gemeente van zwarte Christenen, "waar er misschien nog wel een zendeling uit hem zal groeien". Er komen heel wat bijzonderheden uit Z.-Afrika in 't boekje voor. Planten- en dierenwereld worden in enkele intermezzi behandeld. Is de strekking misschien, dat een blanke zich niet boven een kaffer mag stellen? Of wordt de nadruk gelegd op het aannemen van een verlaten kind door Christenen? Ook in dit bekroonde boekje is het positieve Christendom minimaal. Hoe komt het toch, dat tusschen een schat van geographische wetenswaardigheden telkens de parel van groote waarde vergeten wordt? "De liefde toonen van Christus in het dagelijksche leven" wordt wel als ideaal gesteld, maar waarom wordt die liefde niet verkondigd, al was het maar met weinige, doch indrukwekkende woorden? De plaatjes zijn zeer geslaagd. We bevelen dit verhaal onder voorbehoud aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

Jenny van Doesburgh

Kaja, druk 1, 86 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11 of 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaal speelt in Zuid-Afrika. Twee Hollandsche kinderen van 12 jaar, Jan en Joop, rijden op 2 ezeltjes door het veld. Ze hebben een vrijen dag. Nu zoeken ze naar een grot en vinden hem eindelijk, maar vinden ook een Kafferkind. Joop draagt het. Jan rijdt vooruit om vader te halen, die Joop dan met de auto thuis kan brengen. Joop verdwaald en wordt door een Kaffervrouw in een Kafferdorp gebracht. Dezen brengen Joop thuis. Vadar en Jan zoeken maar. De kleine Kaja werd door den dokter behandeld en knapte gauw op. Maar Joop kreeg die ziekte, nu veel erger. Daarom moet de familie een tijdje naar Kaapstad. Algemeene op- of aanmerkingen: Veel christelijks hebben we in dit boek niet gevonden. Jammer, dat het nog op blz. 67 ontsierd wordt door het woord Heer. Mag dat niet Heere zijn?
Conclusie: Matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
Jenny van Doesburgh

Kaja, druk 2, 86 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 11 of 12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het verhaal speelt in Zuid-Afrika. Twee Hollandsche kinderen van 12 jaar, Jan en Joop, rijden op 2 ezeltjes door het veld. Ze hebben een vrijen dag. Nu zoeken ze naar een grot en vinden hem eindelijk, maar vinden ook een Kafferkind. Joop draagt het. Jan rijdt vooruit om vader te halen, die Joop dan met de auto thuis kan brengen. Joop verdwaalt en wordt door een Kaffervrouw in een Kafferdorp gebracht. Dezen brengen Joop thuis. Vader en Jan zoeken maar. De kleine Kaja werd door den dokter behandeld en knapte gauw op. Maar Joop kreeg die ziekte, nu veel erger. Daarom moet de familie een tijdje naar Kaapstad. Algemeene op- of aanmerkingen: Veel christelijks hebben we in dit boek niet gevonden. Jammer, dat het nog op blz. 67 ontsierd wordt door het woord Heer. Mag dat niet Heere zijn?
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.