Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC.Th. Jongejan-de Groot

Kapoentjes kinderen, druk 1, 192 blz.
Als vervolg op "Kapoentje" schreef C.Th. Jongejan-De Groot voor de "Ster-reeks": Kapoentjes kinderen. Kapoentje is de vrouw van dominee Ter Welle, die als veldprediker meestentijds van huis is. Dit maakt het voor Kapoentje wel eens moeilijk alle problemen in haar opgroeiend gezin op de juiste wijze aan te vatten. En moeilijkheden zijn er waarlijk genoeg, eerlijk gezegd: zelfs benauwend en onwaarschijnlijk veel. Kapoentje wordt omringd door ziekte, zelfmoord, mismaaktheid, verboden liefde en wat al niet. Het gezin slaat er zich echter dapper doorheen, dank zij een onwankelbaar vertrouwen op God. Deze streng-protestantse roman is een toonbeeld van bewust-christelijk leven, al mocht, zoals gezegd, het verhaal minder zwaarbeladen zijn. Het met zwier en ernst geschreven boek kan ook katholieke meisjes tegen de volwassen leeftijd iets te zeggen hebben. (geb. f 4,90)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.