Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.C. de Koning

Kameraden, druk 1, 184 blz.
Bijzonderheden: Oorspronkelijk verhaal, geschikt voor jongens en meisjes van 10-14 jaar; omvang 184 bladz. met 7 platen van F. Bottema; prijs f 1.90 ingen.; f2.75 gebonden.
Korte inhoud: Kees Kooren, de held van het verhaal, is lid van een jongensclub in de stad, waarvan Toon Beek de aanvoerder is. Op hun eersten tocht naar buiten worden ze in het nauw gebracht door een 20-tal dorpsjongens, die hun vriend Jan van Tuinen wreken, omdat deze, toen bij met zijn hondenwagen met groenten stadwaarts trok, door enkele clubleden geplaagd werd. Kees Kooren wordt bij die gelegenheid door Teun Woerd, den ruwen boschwachter van den edelen Baron, gegrepen. Later redt Kees het zusje van Jan van Tuinen, die daardoor van een vijand in een vriend verandert. Teun Woerd, die voor één jaar op proef als boschwachter is aangenomen, wordt, mede door 't ontactisch optreden tegen de "Kameraden", door den Baron zijn ontslag aangezegd. Hij zweert wraak. In een onweersnacht, terwijl Kees bij zijn vriendje, het zoontje van den huisknecht van den Baron, logeert, probeert Teun het kasteel in brand te steken, hetgeen mislukt, dank zij de waakzaamheid van Kees. Teun wordt zelf het slachtoffer van zijn wraakplannen. Als belooning voor zijn dapperheid geeft de Baron aan Kees geld om schildersgereedschap te koopen en laat hij hem op leiden voor kunstschilder. Zoo gaat Kees' liefste wensen in vervulling. Ten slotte wordt zijn vader boschwachter. Onder Gods Voorzienig bestel werken alle dingen mede ten goede voor de familie Kooren, die ondanks de tegenspoeden des levens haar hoop op God gevestigd houdt.
Beoordeeling: Onder de goede Christelijke jeugdlectuur neemt "Kameraden" een eerste plaats in. De Schr. geeft hier een verhaal over echt-Hollandsche jongens, die de natuur liefhebben, gaarne zwemmen, varen, elkaar plagen, ravotten, stoeien; die nu eens grappig en dan weer ernstig kunnen zijn; die medelijden hebben met ellendigen; die in hun jongenstaal "boomen" met een ernst waarover wij ouderen glimlachen. Jongens met een goed hart worden geteekend in Kees, Toon en Jan, die gaarne een goede daad verrichten en helpen waar 't noodig is. Zie daartoe hoofdstuk 5, waar de ruzie ineens uit is, als Jans zusje te water raakt. Of in hfdst 8, waar de jongens eerst 't dochtertje van Teun helpen en daarna hem zelf redden. Of in hfdst 12, waar door de waakzaamheid van dien eenen velen gered werden. En dat alles is in goeden stijl op prettige wijze beschreven. Nergens is het flauw of kinderachtig, maar boeiend tot ' teind. Ook de uitvoering is te loven. Alleen de teekening bij bladz. 68 komt niet overeen met de beschrijving op bladz. 70: In de beschrijving heeft de hond voor de kar leidsels, op de teekening niet! Overigens hartelijk Aanbevolen. G. Dick.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930