Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrouck van der Hooning

Joop en Joko, druk 1, 30 blz.
prijs f 0,45; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Een verhaal over 2 moederloze meesterskinderen. Het verlies van moeder geeft z'n moeilijkheden in de opvoeding. Grootmoeder, die de kinderen wel wat verwent, wordt door ziekte tijdelijk uitgeschakeld. Het logeren bij de dokter, het herstel van de zieke en de noodzakelijke opname in een ziekenhuis van een ziek jongetje, dat nu mogelijk is geworden, zijn zonnestraaltjes in het wat eenzame leven van de tweeling.
Conclusie: Een goed geschreven boekje van godsd. opvoedkundige strekking. Dat God geen vrede van binnen geeft wanneer kinderen vader of moeder ongehoorzaam zijn, geeft hier strijd in het kindergemoed.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
Frouck van der Hooning

Joop en Joko, druk 2, 37 blz.
geniet, zwart-wit tekeningen. Leeftijd: 7-9 jaar. Geschikt voor jongens en meisjes. Prijs f 2,95.
Inhoud: Joop en Joko zijn een tweeling, kinderen van het schoolhoofd. Hun moeder stierf toen ze drie jaar waren. Nu zorgt oma voor hen, maar als oma ziek wordt, moeten ze bij de dokter logeren. Later vinden ze in een donker steegje een vader met een zieke jongen en door het toedoen van Joop en Joko kan deze jongen naar het ziekenhuis.
Conclusie: De uitgever vermeldt niet dat dit boekje in 1957 ook al eens bij Jan Haan in Groningen gedrukt werd. Zodoende moeten de kinderen op zaterdagmorgen nog, naar school. De inhoud van het boekje is goed.
Eindoordeel: warm aanbevolen. R. B.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1980

Open Boekbeoordeling.