Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilma

Joop's thuiskomst, druk 1, 20 blz.
G. K. 0. 4 t. d. t. 25 cent. Dat Wilma superieur werk levert, staat van te voren vast. Ook als het betreft een zeer bekend, veel gebruikt en misbruikt thema. Joop is boos weggeloopenn, naar zee gegaan; jaren lang afwezig; moeder blijft hopen en bidden; in den Kerstnacht komt Joop thuis als de verloren zoon; het nieuwe is, dat er ook een schaap verdwaald is en dat dit met Joop gevonden wordt. De inkleeding is aardig gevonden. De strekking zou in dezer voege kunnen worden geformuleerd, dat er onder de menschen veel verloren schapen zijn en dat de Heiland de Goede Herder is. We vinden het jammer, dat het boekje niet positiever is. Van echt berouw over de zonden en van echt gebed om vergeving wordtt niets vermeld. Dat is een groot gebrek, hoe aantrekkelijk overigens deze eenvoudige geschiedenis wordt verhaald. Het plaatje op den omslag is goed; de overige vinden we niet fijn genoeg. We bevelen dit boekje onder voorbehoud aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1926