Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGera Kraan-van den Burg

Jooske's moeilijke dagen, druk 2, 32 blz.
G.K.0. 6 t.d.t. 20 cent, gec. 30 cent. Dat kinderen gehoorzaam worden niet uit zichzelf, maar in Gods kracht - ziedaar de strekking van dit boekje van Mevr. Kraan. Jooske is een klein meisje met tveee kleine broertjes. Moeder is overspannen en moet een namiddag met hoofdpijn te bed liggen. Vader moet naar kantoor en dus heeft kleine Jooske de zorg over de broertjes. Met 't oudste speelt ze zoet met de meccanodoos. Onderdehand zit de kleine broer in zijn loophek en - is ook zoet! Want hij heeft een stuk behangpapier afgetrokken en dat in zijn mondje gestoken. Ineens krijgt hij 't benauwd, wordt ook eventjes ziek. Daarvan beschuldigt Jooske zichzelf. Zij had meer naar klein broertje moeten kijken. Moeder gaat een poosje uit logeeren om op te knappen. Een nicht zal zoo lang de huishouding doen. Die nicht moet niets van kinderen hebben en kan 't dan ook met Jooske niet te best vinden. Op een keer krijgt nicht bezoek - de kinderen zijn in de kamer en Jooske hoort, dat nicht Moesje voor slordig uitmaakt tegenover de visite - wijzend op 't behang. Dat maakt Jooske boos en ze zegt nicht in 't gezicht, dat ze kwaad spreekt van Mammie. Nicht nijdig. Jooske op zolder om haar "brutaliteit". - Vader thuis. Jooske heeft zoo'n last, dat ze haar goede voornemen niet ten uitvoer brengt, telkens zondigt ze weer. Vader wijst haar op Paulus: "als ik 't goede wil doen, ligt 't kwade mij bij". Eindelijk komt Moeder "over 10 daagjes" gelukkig weer thuis. Een uitkomst! voor Vader, voor de kinderen, voor Moeder en - voor Nicht. "Meer voor volwassen dan voor kinderen" - dit komt telkens bij het lezen voor onze aandacht. Er zit zelfs een klein gevaar in dit boekje, n.l. dat kinderen zich licht verongelijkt gaan achten, waar ze het niet zijn. Een blz. als 23 is zeker mooi, maar niet voor kinderen! Ook is de misdaad niet geëvenredigd aan wat erop volgt. Eén en ander verhindert ons echter niet, dit verhaal aan te bevelen. Er zijn meer zulke Jooskes en er zijn meer zulke moeilijke dagen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

Gera Kraan-van den Burg

Jooske's moeilijke dagen, druk 3, 43 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De schrijfster verplaatst ons in een gezin van een zwakke moeder. Wat kan die hoofdpijn naar doen zijn. Meestal een geval van overspannenheid. Jooske had beloofd goed op Kokkie te zullen passen. Door haar spelen met Jaapje had zij niet om kleine Kokkie gedacht. Deze had intusschen verf en behangselpapier naar binnen gewerkt. 's Nachts moest de dokter komen voor Moeder en Kokkie. Gelukkig, beiden herstelden weer. Jooske was niet gerust, zij moest vertellen dat zij niet goed had opgepast. Nicht Bertha vond Jooske een brutaal kind, dat door haar dan ook naar den zolder werd gebracht. Jooske vroeg vergiffenis aan Nicht Bertha en zij beloofde aan Vader haar best te zullen doen, om gehoorzaam te zijn. 's Zaterdags mocht ze mede naar Moeder, die weldra thuis zou komen. Algemeene op- of aanmerkingen: Er zitten fijne opvoedkundige trekjes in. Een zwakke Moeder wordt soms geheel ten onrechte becritiseerd. Nicht Bertha is niet erg lief voor Jooske. Zeker, zij mocht niet brutaal zijn. Een kinderhart voelt teer. Nicht Bertha moet geen kwaad van Moeder zeggen, want broertje heeft het behangsel stuk gemaakt. Met kinderen omgaan is niet ieders werk. Weest hartelijk en vriendelijk tegenover kleine kinderen.
Conclusie: warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
Gera Kraan-van den Burg

Jooske's moeilijke dagen, druk 3, 43 blz.
G. K. 0. 5 z. p. 3 t. d. t. f 0,20, gec. f 0,30. Dat kinderen gehoorzaam worden niet uit zichzelf, maar in Gods kracht - ziedaar de strekking van dit boekje. Jooske is een klein meisje met twee kleine broertjes. Moeder is overspannen en moet een namiddag met hoofdpijn te bed liggen. Vader moet naar kantoor en dus heeft kleine Jooske de zorg over de broertjes. Met 't oudste speelt ze zoet met de meccanodoos. Onder de hand zit de kleine broer in zijn loophek en - is ook zoet! Want hij heeft een stuk behangpapier afgetrokken en dat in zijn mondje gestoken. Ineens krijgt hij 't benauwd, wordt ook eventjes ziek. Daarvan beschuldigt Jooske zichzelf. Zij had meer naar klein broertje moeten kijken. Moeder gaat een poosje uit logeeren om op te knappen. Een nicht zal zoo lang de huishouding doen. Die nicht moet niets van kinderen hebben en kan 't dan ook met Jooske niet te best vinden. Op een keer krijgt nicht bezoek - de kinderen zijn in de kamer een Jooske hoort, dat nicht Moesje voor slordig uitmaakt tegenover de visite - wijzend op 't afgescheurde behang. Dat maakt Jooske boos en ze zegt nicht in 't gezicht, dat ze kwaad spreekt van Mammie. Nicht nijdig. Jooske op zolder om haar "brutaliteit". Jooske zondigt ondanks haar goede voornemen telkens weer. Vader wijst haar op Paulus: "als ik 't goede wil doen, ligt 't kwade mij bij". Eindelijk komt Moeder "over 10 daagjes" gelukkig weer thuis. Een uitkomst! voor Vader, voor de kinderen, voor Moeder en - voor Nicht. "Meer voor volwassenen dan voor kinderen" - dit komt telkens bij het lezen voor onze aandacht. Er zit zelfs een klein gevaar in dit boekje, n.l. dat kinderen zich licht verongelijkt gaan achten, waar ze het niet zijn. Ook is de misdaad niet geëvenaard aan wat erop volgt. Eén en ander verhindert ons echter niet, dit verhaal aan te bevelen. Er zijn meer zulke Jooskes en er zijn meer zulke moeilijke dagen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

Gera Kraan-van den Burg

Jooske's moeilijke dagen, druk 4, 29 blz.
G.K.O. 1 z.p. 7 t.d.t. 12 cent. Dat kinderen gehoorzaam worden niet uit zichzelf, maar in Gods kracht - ziedaar de strekking van dit boekje. Jooske is een klein meisje met twee kleine broertjes. Moeder is overspannen en moet een namiddag met hoofdpijn te bed liggen. Vader moet naar kantoor en dus heeft kleine Jooske de zorg over de broertjes. Met 't oudste speelt ze zoet met de meccanodoos. Onder de hand zit de kleine broer in zijn loophek en - is ook zoet ! Want hij heeft een stuk behangpapier afgetrokken en dat in zijn mondje gestoken. Ineens krijgt hij 't benauwd, wordt ook eventjes ziek. Daarvan beschuldigt Jooske zichzelf. Zij had meer naar klein broertje moeten kijken. Moeder gaat een poosje uit logeeren om op te knappen. Een nicht zal zoo lang de huishouding doen. Die nicht moet niets van kinderen hebben en kan 't dan ook met Jooske niet te best vinden. Op een keer krijgt nicht bezoek - de kinderen zijn in de kamer en Jooske hoort, dat nicht Moesje voor slordig uitmaakt tegenover de visite - wijzend op 't afgescheurde behang. Dat maakt Jooske boos en ze zegt nicht in 't gezicht, dat ze kwaad spreekt van Mammie. Nicht nijdig. Jooske op zolder om haar "brutaliteit". Jooske zondigt ondanks haar goede voornemen telkens weer. Vader wijst haar op Paulus: "als ik 't goede wil doen, ligt 't kwade mij bij". Eindelijk komt Moeder "over 10 daagjes" gelukkig weer thuis. Een uitkomst! voor Vader, voor de kinderen, voor Moeder en - voor Nicht. "Meer voor volwassenen dan voor kinderen" - dit komt telkens bij het lezen voor onze aandacht. Er zit zelfs een klein gevaar in dit boekje, n.l. dat kinderen zich licht verongelijkt gaan achten, waar ze het niet zijn. Ook is de misdaad niet geëvenaard aan wat erop volgt. De omslagteekening is zeer fleurig. Eén en ander verhindert ons echter niet, dit verhaal aan te bevelen. Er zijn meer zulke Jooskes en er zijn meer zulke moeilijke dagen !

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Gera Kraan-van den Burg

Jooske's moeilijke dagen, druk 4, 29 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Jooske, een klein meisje, moet op haar broertje Kokkie passen, terwijl moeder met hoofdpijn te bed ligt. Dat gaat verkeerd Kokkie scheurt het behang van den muur, daar Jooske er niet op let. Hij eet ook een stuk van 't behang op, 't kindje wordt ziek en moeder raakt overstuur. De dokter wordt gehaald. Moeder moet een paar weken weg om uit te rusten. Dan volgt de ontwikkeling van de geschiedenis, tot Jooske eindelijk besef krijgt van haar kwaad en berouw toont. Haar vader weet haar met fijne tact daartoe te brengen. Jooske blijkt toch een fijngevoelig kind te zijn, (zie verder boekbeoordeeling 1934). Algemeene op- of aanmerkingen: Een heel goed boekje, met goede paedagogische strekking, dat dringt tot vreeze Gods.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Gera Kraan-van den Burg

Jooske's moeilijke dagen, druk 5, 24 blz.
prijs 25 cent; in slappe omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 8-10 jaar.
Inhoud: Jooskes moeder is ziek. Zij zal op haar broertje passen. Deze vernielt het behang. Als moeder weggaat naar oma om te rusten, komt er een nicht voor de huishouding. Tussen deze en Jooske gaat 't niet zo goed.
Conclusie: Het goede dat ik wil, doe ik niet... De strijd tegen het kwaad is moeilijk, zonder Gods hulp zelfs onmogelijk.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1950

Open Boekbeoordeling.
Gera Kraan-van den Burg

Jooske's moeilijke dagen, druk 6, 24 blz.
prijs 35 ct; in slappe omslag; geïll.; meisjesboek, leeftijd 7-10 jaar.
Inhoud: Jooske beleeft moeilijke dagen als haar moeder ziek is. Door haar onoplettendheid wordt haar broertje ook ziek. Daar heeft ze 't erg moeilijk mee, totdat ze het aan vader vertelt. Kinderverdriet en kinderliefde op gevoelige wijze verhaald. Strekking: Bidden en tegelijk zonde verbergen kan niet samengaan. Jooske belijdt dit eerst de Heere en dan ook voor de mensen. Op noodzaak gewezen, dat een kind een nieuw hart moet ontvangen.
Conclusie: Een mooi boekje. Goed inzicht in kinderleven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1951

Open Boekbeoordeling.
Gera Kraan-van den Burg

Jooske's moeilijke dagen, druk 7, 24 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: De moeder van Jooske wordt ziek. Jooske moet dan op haar broertje letten. Door haar onoplettendheid wordt broertje ziek. Daar heeft Jooske het erg moeilijk mee. Eindelijk vertelt ze alles aan vader. Strekking: Bidden en toch je zonden verbergen kan niet samengaan. Als Jooske alles de Heere beleden heeft en dan ook de mensen, komt er rust in haar hartje.
Conclusie: Dit boekje tekent ons op juiste wijze het kinderleven. Jooske is echt goed beschreven. Een heel goed boekje voor onze kleintjes.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1954

Open Boekbeoordeling.