Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronK. van Loon

Keesje Eenarm, druk 1, 142 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. werk. 142 blz. Leeftijd 10-14 jaar. Prijs gec. f 1.20. Bij getallen voor halven prijs.
Inhoud: Het boek verhaalt den levensloop van Kees van Meeren - hoe hij de "Keesje Eenarm" wordt, die wij in het eerste hoofdstuk aantreffen als waker in een blok huizen-in-aanbouw. "De geschiedenis van Keesje's jeugd is allesbehalve mooi". Zoo begint hfdst. II. Maar dat gedeelte wordt boeiend beschreven. Z'n sinaasappelendiefstal. Z'n leven in het opvoedingsgesticht, enz. De Reis naar Indiƫ en het leven in Indiƫ, z'n zoeken en worstelen om zich met God te verzoenen en tenslotte het gevecht met den tijger.
Beoordeeling: 't Is jammer, dat met dat spannend tijgerverhaal het boek zoo goed als uit is. Ook de verdere levensloop van Kees geeft eenige teleurstelling. Toch is het resultaat: Kees Eenarm werd arm in de wereld, maar rijk in God, wel aannemelijk voorgesteld. De schrijver komt vele malen zelf om het hoekje kijken en preekt dan nogal stevig. De motor op blz. 44 is op blz. 50 een wagen, die bestuurd werd door een koetsier. De aardige teekeningen van Hein Kray verduidelijken wel den tekst. De uitgave is keurig. Aanbevolen. J. R.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930