Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronM.H. Karels-Meeuse

Jos in de stad, druk 1, 70 blz.
geïllustreerd door Jaap Kramer, gebonden, jongens en meisjes, 4 jaar (om voor te lezen), 6 jaar (om zelf te lezen), prijs f 6,50 (na 31-12-92: f 9,25).
Inhoud: Op een dag krijgt Gijs, de vriend van Jos, een brief over de post. Deze brief is van Marjan, de grote zus van Gijs. Zij is al getrouwd en woont in een flat in de stad. Marjan vraagt echter iets heel fijns in haar brief, nl. of de vriendjes samen bij haar willen komen logeren. Dat vinden Gijs en Jos reuze leuk. De logeerpartij wordt een groot feest. Máár, wat ze precies allemaal beleven, dat mogen de kinderen zelf (horen) lezen.
Conclusie: Een heel leuk en gezellig geschreven kinderverhaal. Het sluit goed aan bij de belevings- en ervaringswereld van kinderen. Bovendien heeft het een goede strekking: heb je naaste lief als jezelf, en de Heere God bóven alles. Hij is altijd bij je, waar je ook bent!
Eindoordeel: warm aanbevolen. E. de Jong-Markus
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1992

Open Boekbeoordeling.