Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGeertruida

Jozef of een groot volk behouden, druk 1, 20 blz.
Eene serie, Geschiedenissen uit de Bijbel, kostelijke boekjes, die wij én om den vorm én om den inhoud van harte en onvoorwaardelijk aanbevelen. Ze zijn rijk geïllustreerd en in elk opzicht keurig uitgevoerd. Op goed papier, met groote letter, uitnemend geschikt voor de kinderen, die pas kunnen lezen. Van harte hopen wij, dat de uitgever aan deze serie nog andere nummers moge toevoegen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Geertruida

Jozef of een groot volk behouden, druk 2, 32 blz.
4 zwarte plaatjes. Prijs 10 cent. Er bestaat gevaar, dat, door de vele fantasievertellingen, die men onzen kinderen biedt, de Bijbelsche verhalen meer op den achtergrond komen. En deze behooren o.i. in de eerste rij te staan. Daarom spreken wij onze ingenomenheid uit met den herdruk van dit boekje, dat vroeger reeds door "Jachin" werd aangeprezen. In kinderlijke taal worden ons hier, zeer kort, de hoofdmomenten uit het leven van Jozef medegedeeld. Van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1913

Geertruida

Jozef of een groot volk behouden, druk 2, 32 blz.
Hier vindt men de geschiedenis van Jozef, weergegeven in het eenvoudig schoon der Bijbelsche inkleeding met hier een kleine aanwijzing of bijvoeging ter verduidelijking. Zoo spreekt het verhaal en grijpt direct in 't gevoelige kinderhart. Zoo dient o. i. ook de onderwijzer het te vertellen voor de klas. Voor kinderen, die de gelegenheid ontberen, door mondelinge voordracht de wonderschoone geschiedenis van Jozef mee te leven, is dit boekje bij uitstek geschikt. 't Is jammer, dat de plaatjes door doezelige onduidelijkheid 't boekje ontsieren. 't Kan warm worden aanbevolen voor 12- a 14-jarigen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1913