Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronTo van Thiel

Jouw naam is sterretje, druk 1, 94 blz.
9 t.d.t., G.K.C.B., M. 10-12 j. Stella, de verwende dochter van rijke ouders, moet enkele maanden bij oom en tante logeren, omdat haar vader en moeder een reis naar Amerika gaan maken. Ze is opgegroeid in een niet-christelijk milieu, hoewel haar vader lang geleden nog wel eens naar de kerk ging. De eerste nacht verloopt nogal angstig, doordat Stella en haar nichtje Helma inbrekers menen te horen. Het blijken de duiven van de nieuwe buren te zijn. Marga, het zusje van Helma, speelt 's morgens met haar broertje een wat wonderlijk spelletje (blz. 28). 's Zaterdags maakt de hele familie een fietstocht. Vader vertelt dan een spookverhaal. De volgende dag simuleert Stella hoofdpijn om niet naar de kerk te moeten. Ze gaat naar een zwembad, krijgt een ongeluk en komt met een zware hersenschudding in een ziekenhuis terecht. Het overlijden van Roelie, ook een patiëntje, maakt diepe indruk op haar en is het begin tot bekering. Als ze uit het ziekenhuis komt, zijn er thuis allerlei verrassingen, o.a. een klein gestreept poesje, dat ze <84>Streepje" noemt. Na het eten leest vader uit Stella's kinderbijbel voor. De hele familie gaat ook nog met vakantie op kosten van Stella's ouders. Dan ontmoet ze o.m. Henk, met wie ze trouwt en op 20-jarige leeftijd meetrekt naar het zendingsveld. De schrijfster haalt te veel overhoop. De griezel- en spookverhalen waren heus niet nodig geweest. En waarom moesten de laatste hoofdstukken in briefvorm geschreven worden? Intussen komt wel duidelijk naar voren, wat de opvoeding in een christelijk gezin kan betekenen. 't Is lichtelijk overdreven en we hebben er nog al een en ander op aan te merken, maar kunnen het toch om de goede strekking aanbevelen. De tekeningen van Hein Kray zijn goed.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1961

To van Thiel

Jouw naam is sterretje, druk 1, 94 blz.
prijs gebonden ƒ 1,30; meisjesboek.
Inhoud: Als haar ouders voor enkele maanden naar Amerika gaan, komt Stella bij haar oom en tante in Assen. Dat is een grote verandering voor het werelds opgevoede meisje. Als allen 's zondags naar de kerk gaan, blijft Stella onder voorwending van hoofdpijn thuis. Dan gaat ze naar 't zwembad, krijgt een ongeluk en moet zes weken in het ziekenhuis verblijven. Daar hoort ze het getuigenis van Jezus van een mede-patiëntje, dat in vrede heengaat. Als Stella weer goed en wel bij tante is, maken ze nog een mooie vakantietocht naar Texel met het gezin van neef Dick. Met diens zoon trouwt Stella later. Het jonge echtpaar treedt in zendingsdienst. Strekking: Stella is een verwend weeldekind, maar wordt in het christelijk gezin van tante een flink meisje. Haar verblijf hier en het contact met "Muisje" warden aan haar hart gezegend.
Conclusie: Verhaal uit het welvaartsleven van vandaag met uitstekende strekking. Helaas een paar keer "Lieve Heer", maar overigens:
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1961

Open Boekbeoordeling.
To van Thiel

Jouw naam is sterretje, druk 2, 94 blz.
prijs f 1,65 gecartonneerd; meisjesboek.
Inhoud: Stella, een meisje uit een onkerkelijk gezin, komt drie maanden bij een oom en tante in een positief christelijk gezin. Op zondag gaat ze stiekum naar het zwembad, maar krijgt een ongeluk, waardoor ze zes weken in het ziekenhuis moet blijven. Daarna voelt ze zich thuis bij de familie. In een naschrift wordt verteld, dat zij als vrouw van een zendeling naar de heidenen gaat. Strekking: Stella betekent Sterretje. Zo moet Stella een lichtende ster zijn voor haar omgeving, thuis en de het zendingsveld. Positief-godsdienstige, evangelische strekking.
Conclusie: Vlot geschreven, maar onbevredigend. Van zonde en genade wordt niet gerept en daarom is de "verandering" niets overtuigend. Het naschrift is geen wezenlijk deel van het verhaal, maakt alles alleen zgn. mooier.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.