Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. te Merwe

Kerk in de woestijn, druk 1, 160 blz.
KERK IN DE WOESTIJN door H. te Merwe (160 blz. f3.50 j. en m. 10-13 jr.) is een boek dat we zonder enige reserve kunnen aanbevelen. Een verhaal zoals we dat van deze schrijver gewend zijn: spannend, vol avonturen, gebaseerd op de historie (in dit geval op de Hugenotenkerk in Frankrijk in de 18e eeuw) getuigend van een rotsvast geloof. Een kostelijk boek voor weinig geld. Fijn dat Te Merwe zo produktief is! Nederlands Dagblad, 1970
H. te Merwe

Kerk in de woestijn, druk 1, 160 blz.
prijs gebonden f 3,50; geïllustreerd; jongens- en meisjesboek, leeftijd 11 jaar en ouder.
Inhoud: Met de kerk wordt bedoeld de Hugenotenkerk in Frankrijk (17e eeuw). Ds. Claude Ponton is, als Fransman, in Lausanne (Zwitserland) opgeleid. Hij komt langs sluipwegen zijn vaderland binnen en reist van plaats tot plaats om Gods Woord te verkondigen en de gemeenten te verzorgen. Al deze omzwervingen en de vele gevaren leidden ten laatste tot gevangenneming en de dood. Toch heeft God zijn dienstknecht niet tevergeefs laten arbeiden, want Henry Mortier een jonge Hugenoot, staat gereed om ds. Ponton op te volgen.
Conclusie: Op historisch goed verantwoorde wijze laat de schrijver deze tijd duidelijk voor ons herleven. In moeite en zorg is God nabij en Hij waakt over Zijn kerk en volk. Hij is het ook, die getrouw maakt tot de dood. Godsdienstig en opvoedkundig, ook stijl en taal, in orde.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1970

Open Boekbeoordeling.
H. te Merwe

Kerk in de woestijn, druk 3, 160 blz.
prijs gebonden f 4,25; leeftijd 12-14 jaar, jongensboek.
Inhoud: Claude Ponton gaat als jong predikant werken in de Cevennen. Hij heeft in Zwitserland gestudeerd, maar voelt zich aangetrokken tot de verdrukte protestanten in Frankrijk. Het is een waagstuk. Ponton beleeft veel. Als marskramer verkleed bezoekt hij zijn gemeenteleden. Zijn belevenissen worden boeiend beschreven, Tenslotte sterft hij als martelaar.
Conclusie: Het boek zal zeker onze jongens boeien en eerbied kweken voor de geloofshelden in de vervolgingstijd.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1973

Open Boekbeoordeling.