Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

In de handen van zeeroovers , druk 1, 24 blz.
Een kleine jongen wil zeeman worden; zijne moeder geeft eindelijk toe en hij brengt het tot kapitein, valt in handen van zeeroovers en wordt wonderlijk behouden. Zeer goed verteld, ook wat den zinsbouw aangaat. Omslag heel mooi; plaatje goed, iets te bont. Hoewel het niet diep gaat, is er tegen de strekking niets in te brengen; integendeel, wat men er uit leert, is goed. Het boekje heeft, als zoovele van dit soort, ten doel te laten uitkomen, hoe Gods voorzienigheid over allen en alles gaat. Een groote spijker, dien de scheepstimmerman in de trap van de kajuit heeft geslagen, wordt het middel, waardoor allen van het reeds zinkende schip worden gered. Wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Johanna

In de handen van zeeroovers , druk 3, 24 blz.
Een ware gebeurtenis, die Johanna door den zoon van een gezagvoerder op een Hollandsch koopvaardijschip hoorde vertellen. Jan Breedveld klom van seheepsjorigen op tot lichtmatroos, werd van klein matroos een echte zeerob, daarna stuurman en eindelijk, na verloop van vele jaren, bracht hij het werkelijk tot kapitein. Daarbij zag hij Gods vinger in zijn leven en vertrouwde zich geheel aan Gods leiding met hem. Dat bleek, als hij van den storm vertelde, die hem in den Griekschen Archipel overviel. Niet allen aan boord deelden dit geloof; we hooren, hoe zijn scheepstimmerman ver van God leefde en Gods Voorzienigheid niet opmerkte. Toch moet ook deze tot de erkentenis komen, dat God regeert, als de geheele bemanning, die ten doode was opgeschreven, uit de handen van zeeroovers gered wordt. Voor niet te jonge lezers zeer geschikt. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1926
Johanna

In handen van zeeroovers , druk 4, 32 blz.
G. 0. 4 t. d. t. 20 cent. Een verhaal van een jongen, die zeeman werd en opklom tot kapitein. Zijn schip, eerst door een zwaren storm geteisterd, werd daarna door zeeroovers aangevallen. Door een bijzondere beschikking van Gods voorzienigheid werden alle opvarenden gered. Deze vertelling is van Christelijken geest. De hoofdpersoon is een godvreezend man met ongeschokt geloofsvertrouwen. Christus, de Redder uit allen nood en dood, had in het kader van dit verhaal duidelijker kunnen in het licht worden gesteld. De strekking is uitnemend. Zij wordt goed weergegeven op bladzijde 1: "Dat God niet altijd van groote dingen zich bedient, maar dikwijls van de geringste en onaanzienlijkste gebruik maakt, om de zijnen uit den bangsten nood te redden". Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1926