Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrouck van der Hooning

Jozientje moet dapper zijn, druk 1, 64 blz.
prijs 65 cent in slappe omslag; meisjesboek.
Inhoud: Josientje is zwak en ziekelijk. Ook heeft ze weinig wilskracht. Joop, het dochtertje van een fabrieksdirecteur, plaagt haar veel, omdat ze jaloers op Josientje is. Josientje heeft een prettig tehuis en Joop, hoewel haar ouders rijk zijn, heeft een naar leven bij haar onhartelijke moeder. Josientjes vader wordt onderdirecteur bij Joops vader. Josientje gaat naar een koloniehuis op Schiermonnikoog. Na een zware ziekte komt Joop daar ook. De meisjes worden dikke vriendinnen. Strekking: We moeten leren vergeven degenen, die ons kwaad doen. We hebben zelf vergiffenis nodig. Denk aan de gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht, die zijn mede-dienstknecht niet wilde vergeven, terwijl hem zoveel genade was bewezen. Gebruik van Heer en kerstboom.
Conclusie: Een niet onaardig meisjesboek voor 10 tot 12-jarigen. Voor onze kinderen hadden we de strekking graag wat degelijker, waarbij komt, dat de heidense spar, de kerstboom, ons niet aanstaat.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.