Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJeanne Marie

Juffrouw Catrien, druk 1, 211 blz.
Een bijzonder mooi boek. Zoo geheel anders als zooveel, dat voor onze jonge meisjes geschreven wordt en dat eigenlijk klaar gemaakt wordt volgens het bekende recept: "Kunst, ook de kunst van schrijven, is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie." En dan wat lievige vromigheid om het vooral Christelijk te doen lijken. Hier wordt zeer fijn de holle leegheid van den modernen geest aan de kaak gesteld, terwijl de groote zegen van het schriftuurlijk geloof op schoone wijze wordt getoond. Zulke boeken als dit zijn van groote waarde. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.