Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG. Gilhuis-Smitskamp

Zoo'n driftkop, druk 1, 144 blz.
G.K.C.0. 13 t.d.t. 90 cent, gec. f 1.05., geb. f 1.50. Een echt dik boek. De titel van deze frissche vertelling is niet juist. 't Boekje bevat de geschiedenis van Dirk v. d. Kluis, die kattekwaad uithaalt, ongehoorzaam is, en - in 't allerlaatst, in drift zijn zusje stompt en een blauw oog slaat. Maar de drift van Dirk komt pas na blz. 111 aan den dag. Overigens is Dirk een sympathieke jongen. Wel ondeugend. Maar niet verhard. Eer verteederd na vermaan. En gevoelig voor heenwijzing naar den Heere, wien hij door zijn zonden bedroeft. Op school wordt de nood van "arm Drente" bekend gemaakt, en nu is Dirk druk in de weer, om zooveel mogelijk voor die arme bevolking bijeen te brengen. Hij spaart geld op en verzamelt kleeren, enz. Ook wil hij een tekst teekenen voor een te houden bazar, en gaat op stap om geschilderde schoteltjes te verkoopen. Als zijn zusje per ongeluk een vlek maakt op z'n mooie teekening, wordt hij zóó woedend, dat hij z'n zusje stompt en slaat en tenslotte door haar gebroken bril nog leelijk verwondt. Dit is het middel waardoor hij de zonde van z'n drift inziet. - De nood van Drente wordt wat al te sterk gekleurd. Voor de uitvoering hebben we lof, maar correctie en punctuatie zijn irriteerend onverzorgd. Dat gewaarschuwd wordt tegen karakterzonden is uitnemend. De "vroomheid" wordt er niet bijgesleept, maar we zien die opbloeien als vrucht van de opvoeding in de vreeze des Heeren. Toch hadden we liever gezien, dat de Heere Jezus meer en duidelijker ware voorgesteld als onze Zaligmaker. Dirk belijdt wel zijn zonde en verblijdt zich ook in de vergeving. Maar dat de schuld der zonde door den Heiland verzoend is, komt niet duidelijk uit. Niettemin heeft dit boek zooveel goeds, dat we het voor onze Kerstuitdeeling onze aanbeveling meegeven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

G. Gilhuis-Smitskamp

Zoo'n driftkop, druk 1, 144 blz.
Leeftijd 10 jaar. Uitstekend geschikt voor onze 10-jarigen. Ook oudere jongens zullen het graag lezen. Dirk is een beste jongen, maar ontzettend driftig. Zijn drift heeft hem al wat moeite en verdriet berokkend. Als meester op school vertelt van de arme Drentsche kinderen, doet Dirk, wat hij kan om ze te helpen. Hij maakt een prachtige teekening voor den bazaar. Ook al voor de Drentsche kinderen. Machteld, zijn zusje morst bij ongeluk op Dirk's werk en Dirk slaat haar den bril in 't oog. Hij vlucht weg en wordt na veel narigheid gevonden. Alles komt weer goed. Vader zegt: "Alle straffen der wereld helpen niet, als de Heere je hart niet verandert, jongen". Een gezond Christelijk jongensboek. Kloek formaat, Duidelijk gedrukt. Je geschenk voor een flinken jongen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.
G. Gilhuis-Smitskamp

Zoo'n driftkop, druk 2, 144 blz.
G. K. C. 0. 13 t. d. t. Een echt dik boek. De titel van deze frissche vertelling is niet juist. Want zij betreft de geschiedenis van Dirk v. d. Kluis, die kattekwaad uithaalt, ongehoorzaam is, en - in 't allerlaatst, in drift zijn zusje stompt en een blauw oog slaat. Maar de drift van Dirk komt pas na blz. 111 aan den dag. Overigens is Dirk een sympathieke jongen. Wel ondeugend. Maar niet verhard. Eer verteederd na vermaan. En gevoelig voor heenwijzing naar den Heere, wien hij door zijn zonden bedroeft. Op school wordt de nood van "arm Drente" bekend gemaakt, en nu is Dirk druk in de weer, om zooveel mogelijk voor die arme bevolking bijeen te brengen. Hij spaart geld op en verzamelt kleeren. Ook wil hij een tekst teekenen voor een te houden bazar, en gaat op stap om geschilderde schoteltjes te koopen. Als zijn zusje bij ongeluk een vlek maakt op z'n mooie teekening, wordt hij zóó woedend, dat hij haar stompt en slaat en tenslotte door haar gebroken bril nog leelijk verwondt. Dit is het middel waardoor hij de zonde van z'n drift inziet. - Voor de uitvoering hebben we lof. Dat gewaarschuwd wordt tegen karakterzonde is uitnemend. De "vroomheid" wordt er niet bijgesleept, maar we zien die opbloeien als vrucht van de opvoeding in de vreeze des Heeren. Toch hadden we liever gezien, dat de Heere Jezus meer en duidelijker ware voorgesteld als onze Zaligmaker. Dirk belijdt wel zijn zonde en verblijdt zich ook in de vergeving. Maar dat de schuld der zonde door den Heiland verzoend is, komt niet duidelijk uit. Niettemin heeft dit boek zooveel goeds, dat we het voor onze Kerstuitdeeling onze aanbeveling meegeven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

G. Gilhuis-Smitskamp

Zoo'n driftkop, druk 2, 144 blz.
Jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van l0-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dirk, een sterke, wilde jongen, doet vaak ondoordachte dingen, die hem veel verdriet en veel spijt geven. Vooral lijdt hij onder zijn driftbuien. Als er op school een inzameling gehouden wordt van geld en van allerlei voorwerpen ten bate van de Drentsche kinderen, werkt Dirk enthousiast mee. Hij teekent ook een mooie tekst. Maar als z'n zusje per ongeluk zijn teekening bederft, slaat hij in zijn drift haar bril stuk op haar voorhoofd, zoodat ze bloedt. Wanhopig vlucht hij de deur uit en verstuikt zijn voet. Dan ziet hij in, dat al zijn strijden tevergeefs was, omdat hij den Heere niet om kracht gevraagd had en dat niets hem helpen kan, als God zijn hart niet verandert. Algemeene op- of aanmerkingen: Hoewel het boek zonder bezwaar eenige tientallen bladzijden dunner had kunnen zijn, voldoet het over 't geheel toch wel. De zonde, haar felle gevolgen en de weg ter ontkoming worden juist geteekend. Ongetwijfeld zal het kinderen sterken in den strijd tegen de zoo verbreide zonde der onbesuisde drift.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.
G. Gilhuis-Smitskamp

Zo'n driftkop, druk 3, 99 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor den leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dirk, een sterke, wilde jongen, doet vaak ondoordachte dingen, die hem veel verdriet en spijt geven. Vooral lijdt hij onder zijn driftbuien. Toch is het een goede jongen. Wanneer er op school een inzameling wordt gehouden voor de arme Drentsche kinderen op de hei, werkt Dirk enthousiast mee. Hij teekent ook een mooie tekst. Maar als zijn zusje per ongeluk zijn teekening bederft, slaat hij in zijn drift haar bril stuk. Wanhopig vlucht hij de deur uit. En verstuikt zijn voet. Maar alles komt terecht. En Dirk leert, dat hij Gods kracht noodig heft. Ja, dat de Heere zijn hart moet veranderen. Algemeene op- of aanmerkingen: De inhoud beantwoordt niet heelemaal aan den titel. Eerst in het laatste stuk merken we pas, hoe erg het is met Dirk's driftige natuur. Maar het is een boek met een leerzame strekking. Het leert den kinderen offervaardigheid. Het leert hen zien de macht der zonde. De noodzakelijkheid van bekeering. Toch moest er meer over "berouw" gesproken worden in plaats van spijt. De jongens zullen het gaarne lezen.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
G. Gilhuis-Smitskamp

Zo'n driftkop, druk 3, 99 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 11 t.d.t. 40 cent. De titel van deze frissche vertelling is niet juist. Want zij betreft de geschiedenis van Dirk v. d. Sluis, die kattekwaad uithaalt, ongehoorzaam is, en - in 't allerlaatst, in drift zijn zusje stompt en een blauw oog slaat. Maar de drift van Dirk komt pas na blz. 84 aan den dag. Overigens is Dirk een sympathieke jongen. Wel ondeugend. Maar niet verhard. Eer verteederd na vermaan. En gevoelig voor heenwijzing naar den Heere, wien hij door zijn zonden bedroeft. Op school wordt de nood van "arm Drente" bekend gemaakt, en nu is Dirk druk in de weer, om zooveel mogelijk voor die arme bevolking bijeen te brengen. Hij spaart geld op en verzamelt kleeren. Ook wil hij een tekst teekenen voor een te houden bazar, en gaat op stap om geschilderde schoteltjes te koopen. Als zijn zusje bij ongeluk een vlek maakt op z'n mooie teekening, wordt hij zóó woedend, dat hij haar stompt en slaat en tenslotte door haar gebroken bril nog leelijk verwondt. Dit is het middel waardoor hij de zonde van z'n drift inziet. - Voor de uitvoering hebben we lof. Dat gewaarschuwd wordt tegen karakterzonde is uitnemend. De vroomheid" wordt er niet bijgesleept, maar we zien die opbloeien als vrucht van de opvoeding in de vreeze des Heeren. Toch hadden we liever gezien, dat de Heere Jezus meer en duidelijker ware voorgesteld als onze Zaligmaker. Dirk belijdt wel zijn zonde en verblijdt zich ook in de vergeving. Maar dat de schuld der zonde door den Heiland verzoend is, komt niet duidelijk uit. Niettemin heeft dit boek zooveel goeds, dat we het voor onze Kerstuitdeeling onze aanbeveling meegeven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

G. Gilhuis-Smitskamp

Zo'n driftkop, druk 3, 99 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 13 t.d.t. Een echt dik boek. De titel van deze frissche vertelling is niet juist. Want zij betreft de geschiedenis van Dirk v. d. Kluis, die kattekwaad uithaalt, ongehoorzaam is, en — in 't allerlaatst, in drift zijn zusje stompt en een blauw oog slaat. Maar de drift van Dirk komt pas na blz. 111 aan den dag. Overigens is Dirk een sympathieke jongen. Wel ondeugend. Maar niet verhard. Eer verteederd na vermaan. En gevoelig voor heenwijzing naar den Heere, wien hij door zijn zonden bedroeft. Op school wordt de nood van „arm Drente" bekend gemaakt, en nu is Dirk druk in de weer, om zooveel mogelijk voor die arme bevolking bijeen te brengen. Hij spaart geld op en verzamelt kleeren. Ook wil hij een tekst teekenen voor een te houden bazar, en gaat op stap om geschilderde schoteltjes te koopen. Als zijn zusje bij ongeluk een vlek maakt op z'n mooie teekening, wordt hij zóó woedend, dat hij haar stompt en slaat en tenslotte door haar gebroken bril nog leelijk verwondt. Dit is het middel, waardoor hij de zonde van z'n drift inziet. — Voor de uitvoering hebben we lof. Dat gewaarschuwd wordt tegen karakterzonde is uitnemend. De „vroomheid" wordt er niet bijgesleept, maar we zien die opbloeien als vrucht van de opvoeding in de vreeze des Heeren. Toch hadden we liever gezien, dat de Heere Jezus meer en duidelijker ware voorgesteld als onze Zaligmaker. Dirk belijdt wel zijn zonde en verblijdt zich ook in de vergeving. Maar dat de schuld der zonde door den Heiland verzoend is, komt niet duidelijk uit. Niettemin heeft dit boek zooveel goeds, dat we het voor onze Kerstuitdeeling onze aanbeveling meegeven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

G. Gilhuis-Smitskamp

Zo'n driftkop, druk 4, 99 blz.
G.K.C.B. 13 t.d.t. Dirk is een sympathieke jongen. Wel ondeugend. Maar niet verhard. Eer verteederd na vermaan. En gevoelig voor heenwijzing naar den Heere, wien hij door zijn zonden bedroeft. Als zijn zusje bij ongeluk een vlek maakt op z'n mooie teekening, wordt hij zóó woedend, dat hij haar stompt en slaat en ten slotte door haar gebroken bril nog leelijk verwondt. Dit is het middel, waardoor hij de zonde van z'n drift inziet. Dat gewaarschuwd wordt tegen karakterzonde is uitnemend. De „vroomheid" wordt er niet bijgesleept, maar we zien die opbloeien als vrucht van de opvoeding in de vreeze des Heeren. Toch hadden we liever gezien, dat de Heere Jezus meer en duidelijker ware voorgesteld als onze Zaligmaker. Dirk belijdt wel zijn zonde en verblijdt zich ook in de vergeving. Maar dat de schuld der zonde door den Heiland verzoend is, komt niet duidelijk uit. Niettemin heeft dit boek zooveel goeds, dat we het voor onze Kerstuitdeeling onze aanbeveling meegeven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941