Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG. van Heerde

Justus met de grote voeten, druk 1, 120 blz.
prijs f 2,10 gecartonneerd; jongensboek.
Inhoud: De geschiedenis van een jong christen uit het Rome van Nero's dagen. Justus met de grote voeten. Deze is behulpzaam in het vluchten van vele christenen. Tijdens de brand van Rome redt hij de levens van vooraanstaande Romeinen uit 's keizers dienst. Wanneer Justus tenslotte in de gevangenis komt om de wille van zijn geloof redden de aanzienlijke Romeinen hem daaruit. De zoon van de voorname Romein wordt christen. Strekking: Dit boek beeldt de waarheid uit van Christus' woord: hebt ook uw vijanden lief. Het predikt ons de wervende waarde van de Christendaad ...opdat zij uw goede werken mogen zien en uw Vader die in de hemelen is verheerlijken... Ongezocht een uitnodiging aan ons allen. Hier wordt het Christendom nu niet maar terzijde bijgehaald, maar is intensief in het verhaal ingeweven. Stof bijzonder goed gekozen. Origineel onderwerp.
Conclusie: Berust op studie der kerkgeschiedenis. In de kerkhistorie zit echte verhaalstof. Een bizonder boeiend geschreven boek. Doet overtuigend aan. Toch dringt het nergens gewelddadig een bekeringsgeschiedenis op. Zeer getrouw wordt de historische situatie getekend. De figuren van de personen, vooral Caesar Nero, worden levensecht getekend. Na lezing werd ik diep in beslag genomen door de overdenking van het gelezene. Zo is het inderdaad in de historie meer dan eens gebeurd. Dit boek moet u uitreiken aan de intelligentste en tevens de gevoeligste jongens van uw klas, aan de peinzers bij uitstek.
Eindoordeel: warm aanbevolen voor de oudere leerlingen, die al iets gelezen of geleerd hebben van de Romeinse geschiedenis, leeftijd ± 14 jaar.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1964

Open Boekbeoordeling.
G. van Heerde

Justus met de grote voeten, druk 2, 120 blz.
prijs gebonden f 2,10; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Justus is een christenjongen, die in de tijd van keizer Nero leefde. Hij maakte de brand van Rome mee en de hevige vervolging van de Christenen. Justus redde het leven van één van de voornaamste dienaren van Nero. Door diens zoon wordt hij later uit de gevangenis gered. Zij vluchtten daarna naar Egypte. Strekking: In de persoon van Justus wordt ons de juiste houding van een Christen getekend. Hebt uw vijanden lief en doet wel degenen die u haten. Doch: "Hebt God lief boven alles."
Conclusie: Een boek, dat we graag in handen van onze jongens zouden zien. Jongens van 11 jaar en ouder, maar ook meisjes moeten dit lezen. Op boeiende wijze heeft de schrijver ons ingeleid in de begintijd van het Christendom, daarom:
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.