Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.A. de Rover

Kerstfeest in de roef, druk 1, 31 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Het boekje brengt ons in het schippersleven. We komen op het schip, de "Rival", dat gemeerd ligt te Rotterdam aan de Steenplaat. Vader is al lang werkeloos, zijn schip heeft weinig vracht, omdat het onder de "maat" is. Hier zien wij, welke verwoesting het doellooze leven brengt. Eens gewend Gods Woord te lezen, is dit langzamerhand nagelaten. De sleurgang van het dagelijksche, doellooze leven heeft alles verstard. Ongelukkig voor vader, ongelukkig voor moeder, maar ook voor Alex Pronk, hun zoontje. Hun dochtertje is te Dordt bij grootmoeder, om daar ter school te gaan. En wat gebeurt nu? Alex krijgt een ongeluk: hij valt in het "ruim" van het schip en kneust zijn voet. Dit brengt hem tot "gedwongen stilzitten". Nu maken zij kennis met het Evangelisatie-schip "de Meeuw", waarop Ds. Temmink de Evangelist is. Deze brengt de Boodschap des Evangelies op de Rival en mag het genoegen smaken, dat ze ook komen op het Kerstfeest. De Heere werkt mede. Al mogen we niet van waarachtige bekeering hooren, zij komen toch onder het beslag van Gods Woord. Een mooi werk voorwaar, het werk onder deze afgedoolden. Algemeene op- of aanmerkingen: Wat we niet lezen? We vernemen niet, dat gewezen wordt op zondeval en schuld, over 't noodzakelijke van wedergeboorte. Dit doet ons iets huiverig staan tegenover de inhoud en strekking. Er is m.i. een gevaar in, dat het kind zou denken, dat het in onze eigen hand ligt. Nieuwe spelling.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
P.A. de Rover

Kerstfeest in de roef, druk 3, 16 blz.
prijs f 0,30; in slappe jongensboek, leeftijd ± 9-12 jaar.
Inhoud: Alex, het zoontje van schipper Pronk, valt bij het luiken teren in het scheepsruim. Dan komt Ds Temmink aan boord. Hij spreekt over de Heere Jezus en bidt. De schipper en zijn vrouw hebben door al hun zorgen en hun armoede het bidden verleerd. Dominee nodigt de schipper met zijn vrouw en zoontje op het Kerstfeest en zorgt ervoor, dat de arme mensen van het nodige worden voorzien. Op het Kerstfeest, dat zeer sober en zonder kerstboom wordt gevierd. staat Gods Woord in het middelpunt en leert Alex bidden.
Conclusie: Een kostelijk verhaal, geschreven door iemand, die de juiste sfeer weet te scheppen en geen preekjes nodig heeft om een waarlijk Christelijk boekje te schrijven.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1952

Open Boekbeoordeling.
P.A. de Rover

Kerstfeest in de roef, druk 4, 19 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; jongensboek.
Inhoud: Verhaal uit de dertiger jaren, tijd van opgelegde schepen en weinig vracht. Daardoor heerst er zorg in de roef van de "Rival", waar men het bidden verleerd heeft. Als Alex, het zoontje, bij het teren van de luiken in het ruim is gevallen en zijn voet heeft gekneusd, komt de schipperspredikant op bezoek. Hij spreekt over de eeuwige dingen en ze bidden samen. Het schippersgezin viert het Kerstfeest mee in "Lybelle" en in Alex' hart ontwaakt het verlangen, Gods kind te mogen worden. Strekking: De zegen van de evangelisatie onder de schippers wordt in 't licht gesteld.
Conclusie: Uitstekend boekje. Ademt een positief christelijke geest. De figuur van ds. Temmink is hee] goed getroffen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.