Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

In het land van de Bijbel, eerste deeltje , druk 8, 112 blz.
Op een prettige manier vertelt I. Snoek in twee deeltjes, getiteld In het land van de Bijbel (8e druk), over het leven dat de oosterling in en rond het H. Land leidde en nog leidt, met de bedoeling aldus een achtergrond te geven voor de inhoud van de Bijbel. Heel wat teksten uit het Oude en Nieuwe Testament worden zo als het ware vanzelf duidelijk. De boekjes lenen zich goed tot voorlezen, en zijn ook voor navertellen zeer geschikt. De taal is protestants, doch dit staat een aanbeveling niet in de weg. Verhelderende tekeningen. (p. dl. f 1,95)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1958-59

Open IDIL-Gids.