Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. van Houdt

Joost en Jonneke in het ziekenhuis, druk 1, 60 blz.
Gekartonneerd, goed geïllustr., leeftijd: 6-8 jaar, geschikt voor jongens en meisjes. Prijs f 8,50.
Inhoud: Jonneke krijgt een ongeluk en wordt in een ziekenhuis opgenomen. Joost voelt zich schuldig, bidt voor haar. Jonneke gedraagt zich niet zo correct in het ziekenhuis door een spelletje te doen, wat haar verboden is. Ook Joost moet naar het ziekenhuis (blindedarm) en mag naast Jonneke liggen op één zaal. Stiekem wisselen ze van bed en zo wordt de verkeerde naar de operatiekamer gebracht! Als de ouders op bezoek komen wordt over de Heere gesproken: wat Hij doet is altijd goed. Als Jonneke vraagt of een verpleger, Hans, met haar wil bidden, weigert hij. Als ze het ziekenhuis verlaten krijgt hij een boekje getiteld: "Leer ons bidden".
Conclusie: Een niet zonder spanning geschreven boekje, maar toch wel heel onrealistisch, door de onwaarschijnlijkheid van de gebeurtenissen. Beschreven wordt wel hoe vader het geloof beleeft, maar niet hoe een kinderlijk geloof ook functioneren mag.
Eindoordeel: matig aanbevolen. M. C. Romein, Ede
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1985

Open Boekbeoordeling.