Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG.H. van Maren

Jef Farèl landt in de jungle, druk 1, 191 blz.
4 t.d.t. Een vierde avonturenboek over de journalist Jef Farèl. Dit keer is hij op zoek naar een zekere Arthur Wilson, die verdwenen is in de groene hel van Brazilië. Wanneer hij hem na veel spannende avonturen gevonden heeft, blijkt dat Wilson bij de inboorlingen een levenstaak gevonden heeft, die hij niet meer los kan laten, nl. hen in aanraking te brengen met het Evangelie. De strekking is: aan te tonen, dat men onder de meest moeilijke omstandigheden het Woord van Christus: "Volg Mij" in praktijk kan brengen. Dit komt vooral uit in de positie van de gezochte Wilson. Hartelijk aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1963

G.H. van Maren

Jef Farèl landt in de jungle, druk 1, 191 blz.
prijs in slappe omslag (pocket) f 1,50; jongensboek.
Inhoud: Jef Farèl, een reizend journalist-speurder, gaat op verzoek van de rijke heer Wilson op zoek naar diens zoon, die als zendeling naar het Amazone-gebied is gegaan. Van hem is lange tijd niets vernomen. Na veel avonturen lukt 't Parel de jonge Wilson op te sporen, waarbij een ring als gids dient. Strekking: Trouw, kameraadschap en doorzettingsvermogen zijn goede eigenschappen, die in dit boekje duidelijk uitkomen. Godsdienstig wat oppervlakkig.
Conclusie: Een spannend boek vol avonturen, dat door jongens van 12-15 jaar graag zal worden gelezen. Voor uitdeling op het Kerstfeest minder geschikt (het is nl. een pocket-uitgave).
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1963

Open Boekbeoordeling.
G.H. van Maren

Jef Farèl landt in de jungle, druk 1, 191 blz.
Jef Farèl landt in de jungle door G.H. van Maren is een goed verteld verhaal met een boeiende schildering van de gevaarlijke Amazonestreek. Jef Farèl gaat naar Brazilië om daar reisverslagen te schrijven, maar zover komt het niet, omdat hij midden in de avonturen duikt. Hij gaat op zoek naar een jaren geleden verdwenen zendeling en weet die uiteindelijk te vinden, dank zij de piloot Mac Dutch en de hulp van Pedro, een indiaanse jongen. Een goede speurder voor de jongens. (f 1,50)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1963-64

Open IDIL-Gids.