Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.H. Huisman-Schippers

Kees van den dokter, druk 1, 66 blz.
G. K. C. O. 6 t. d. t. 85 cent. Kees, het achtjarige zoontje van den dokter, is geen kwade jongen, maar hij plaagt graag en is driftig. Door zijn plagerij is hij oorzaak, dat Riek, het dienstmeisje valt en zich ernstig bezeert. Zij zwijgt daarvan echter om hem voor straf te bewaren. Met het oog op den verjaardag van den dokter besluiten de kinderen hun vader te verrassen met een eigengemaakt gedicht. Kees wil ook meedoen, maar alles wat hij zegt, wordt afgekeurd. De anderen lachen hem uit; zelfs zijn verzoe om het vers voor Vader te mogen opzeggen, wordt afgewezen. Hij wreekt zich, door het gedicht heimelijk te verscheuren. Zijn daad komt uit. Hij krijgt berouw en bekent ook tegenover zijn ouders zijn verkeerde houding. De stekking van dit boekje is zeer goed. Het waarschuwt tegen verschillende zonden. Wij moeten geen kwaad met kwaad vergelden, anderen niet plagen en uitlachen; wij mogen ons niet wreken en moeten strijden tegen de zonde, ook tegen drift en jaloezie. 't Komt goed uit, dat die strijd moet gestreden worden in de kracht Gods. Dat de zonde allereerst tegen God bedreven wordt, wordtwel in het licht gesteld, maar er wordt niet op gewezen, dat de vergeving van de zonde geschiedt om Jezus' wil. De uitvoering van dit boekje is keurig; de verhaaltrant zooals we dien wenschen. Niet aan te bevelen echter is het gebruik van de gewone spreektaal, b.v. hou (houd) ik, niks (niets), d'r (daar), enz. Een fout is, dat er niet op gewezen wordt, dat de wijze, waarop Kees door zijn broertjes en zusjes bejegend wordt, niet is goed te keuren. Twee vragen: loopen hier niet twee verhalen door elkaar? En: hoe is de naam van de auteur: Huisman of Huismans? We geven dit boekje onze aanbeveling mee.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1929