Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst

Zoo'n griezelig beest!, druk 1, 48 blz.
Leeftijd 6-9 jaar. Hier een boekje van 48 blz. voor onze kleine jongens en meisjes van 6-9 jaar. Twee jongetjes nemen een kikker stilletjes mee naar school! 's Avonds wordt de kikker in een emmertje water gedaan en in bed gezet. De gevolgen hiervan zijn niet achterwege gebleven. Heel leuk en kinderlijk verteld! Jammer, dat ook in dit mooie boekje Heere verkort is tot Heer. Verder niets op aan te merken. De kinderen zullen het graag lezen. 't Boekje is mooi geïllustreerd. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1932

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Zo'n griezelig beest!, druk 4, 48 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ┬▒ 7-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Hans en Henny hebben een geheim. Ze hebben een kikker gekregen. Die zullen ze in een emmer water doen. Dan een plankje er in. Wanneer dan de kikker op het plankje klimt boven het water uit, dan wordt het mooi weer. En dan wordt moeder weer heel gauw beter. In school en huis brengt de kikvorsch heel wat opschudding. Maar het geval loopt goed af. Algemeene op- of aanmerkingen: Het is een echt leuk boekje, dat de kleintjes met graagte zullen lezen, Maar godsdienstig is het wel erg oppervlakkig. En daarom voor de uitdeeling op Kerstfeest niet geschikt. We vinden het jammer, maar om deze reden kunnen we dit boekje niet aanbevelen.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Zo'n griezelig beest!, druk 8, 48 blz.
prijs gecartonneerd f 0,80; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Hans en Henny hebben een geheim. In een emmer water stoppen ze een kikker en een plankje. Komt de kikker op het plankje boven water uit, dan wordt het mooi weer. Mooi weer is nodig voor moeders genezing. In school eerst en later thuis komt heel wat opschudding door de kikker. Het loopt goed af. Strekking: Algemeen.
Conclusie: Leuk boekje zonder enige pretentie. Godsdienstig element zeer oppervlakkig. Voor uitdeling op de Z.S. minder geschikt.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1955

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Zo'n griezelig beest!, druk 9, 48 blz.
prijs f 0,90; gecart.; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Twee kleine jongens vangen een kikker, omdat ze menen, dat die mooi weer kan brengen. Moeder is ziek en heeft mooi weer nodig. Zo willen ze dus moeder helpen. Na allerlei avonturen in school en huis belandt de kikker weer in de sloot. Strekking: Beter worden ligt in Gods hand. Wij behoren te bidden. Godsdienstige en opvoedkundige strekking. Gebruik van Heer.
Conclusie: Een leuk boekje, dat geschikt is voor de kleintjes. Jammer, dat "Heer" gebruikt wordt.
Eindoordeel: warm aanbevolen wat het verhaal betreft, maar wegens het gebruik van "Heer" niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1958

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst

Zo'n griezelig beest!, druk 11, 48 blz.
prijs gebonden f 1,30; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Hans en Hennie, de tweeling, hebben een doos met een kikker mee naar school gebracht. Toon van de melkboer heeft gezegd dat de kikker in een emmertje moet met een plankje er op. Als de kikker op het plankje gaat zitten wordt het mooi weer en dan wordt moes beter. In de school en thuis beleven de broertjes allerlei nare avonturen met de kikker, maar hun verdriet verandert eindelijk in grote vreugde als het mooi weer wordt. Dan wordt moes beter. Strekking: Natuurlijk moet je veel van je moeder houden en voor haar bidden als ze ziek is. Maar als je dan erge domme dingen doet, kan je daar veel verdriet van beleven. Gebruik van Heer.
Conclusie: De 11e druk van dit boekje spreekt voor zichzelf. Het moet voor 7-jarige kinderen een genot zijn, zulke boekjes te lezen, ook in onze kring.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1966

Open Boekbeoordeling.