Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

Kerstfeest in den stal , druk 1, 40 blz.
Kees Toms, een 13-jarige knaap, moet de Zondagsschool verlaten, om als boerenknechtje in dienst te gaan. Het Kerstfeest wil hij nog zoo gaarne medevieren, maar zijn harde en God niet vreezende boer weigert, hem te laten gaan. Hij viert echter met de kinderen van zijnen haas een aardig Kerstfeest in den stal. Zijn boer beluistert de kinderlijke feestviering. Zij maakt eenen diepen indruk op hem en wordt een middel tot zijne verandering. Zijne kinderen moeten in het vervolg ook naar de Zondagsschool en Kees ondervindt op aangename wijze de goede gevolgen der gezegende verandering, die de Heere in het hart van zijnen baas heeft gewerkt. Een aardig, natuurlijk geschreven verhaal in zes kleine, gezellige hoofdstukken. De uitvoering van dit boekje is alleszins te loven. De plaatjes zijn waarlijk mooi. Dit werkje heeft ten doel, onzen kinderen te leeren, dat God het kwade ten goede keert, en het komt er treffend in uit. Wie in onderworpenheid aan 's Heeren wil volharden in het goede, al gaat het eenen tijd lang tegen stroom op, zullen op Gods tijd door zijne groote daden verblijd worden. Ook hier blijkt de godzaligheid tot alle dingen nut. Toch bevredigt dit boekje ons niet geheel. Van Christus' borgtochtelijk lijden en sterven, van schuldbesef, en van de vernieuwende kracht des Heiligen Geestes vernemen wij zoo goed als niets. De bekeering van boer Turk gaat al te Methodistisch toe. Toch willen wij om het vele goede, dat hier tegenover staat, dit boekje onzen jongen kinderen wel in handen geven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.