Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.G. van de Hulst jr.

Kerstfeest voor een gulden, druk 1
prijs gecartonneerd f 1,-; jongensboek.
Inhoud: Jan mag met zijn broer Henk oom Gijs helpen bij het verkopen van kerstbomen en kerststukjes. De fooitjes mogen ze houden, met dien verstande, dat ze alles bij elkaar zullen doen en dan samen delen. Jan krijgt echter een keer een gulden en wil die alleen voor zichzelf houden, hij stopt die in een bloembakje om hem er later uit te halen, maar dit stukje wordt verkocht. De gulden wordt gevonden en teruggebracht aan oom Gijs. Die geeft hem aan zijn knechts, nu weet Henk ervan. Strekking: Door die ene gulden is voor Jan het plezier van het verkopen er af. De oneerlijkheid ontneemt hem alle vreugde, zodat hij besluit de gulden te voorschijn te halen, maar dan is het bloemstukje al verkocht. Thuis biecht hij op waar de gulden vandaan gekomen is. Van oom Gijs krijgen Jan en Henk een gulden voor hun hulp, die geeft Jan aan de kerstpot van het Leger des Heils, dit geeft hem de vreugde van het Kerstfeest. Gebruik van kerstboom. Het is allemaal kerstbomen.
Conclusie: In dit verhaal wordt de strijd getekend tegen de hebzucht in het kinderhart. Vreemd is het, dat als het kind zijn strijd gestreden heeft en alles eerlijk heeft verteld, dat vader dan zegt: Je hebt het zeker erg benauwd gehad? Ja, vader. "Eigen schuld" (sic). Jan keek stil voor zich? Ergens zeggen we tegen dit boekje: Neen, en dat is dan hier.
Eindoordeel: niet aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1962

Open Boekbeoordeling.
W.G. van de Hulst jr.

Kerstfeest voor een gulden, druk 1
Willem G. van de Hulst Jr. schreef Kerstfeest voor een gulden. Kleine Jan mag met zijn ouder broertje oom Gijs helpen bij de straatverkoop van kerstbomen. Alle fooitjes zullen de jongens samen delen. Maar als Jan een gulden fooi krijgt, de eerste die hij ooit heeft bezeten, bezwijkt hij voor de bekoring, die stiekum zelf te houden. Zijn geweten laat hem echter niet met rust en tenslotte biecht hij alles op. Nu kan hij pas echt Kerstmis vieren en ten overvloede gooit hij in zijn blijdschap een gulden, die hij van oom kreeg voor het helpen, in een kerstpotje van het Heilsleger. Een braaf verhaal over de eerlijkheid, maar zo fris-kinderlijk en ongekunsteld verteld, dat het zowel charme als opvoedkundige waarde heeft. Aanbevolen. (geb. f 1,-)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1962-63

Open IDIL-Gids.