Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna Breevoort

Kerstfeest tehuis, druk 2, 24 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Joost Walters was naar zee gegaan. Hij las trouw den Bijbel, trots de spot van de ruwe zeelui. Hij bad om de bewarende hand Gods. Zijn vader en moeder doen het ook. Op zekeren dag brengen ze bij Walters een briefje, dat in een flesch aangespoeld was, waarop stond, dat het schip, waarop Joost voer, lek geslagen was. Zoo leven ze in diepe droefheid het Kerstfeest tegemoet. Maar daar verschijnt op Kerstfeest Joost zelf. Wat een blijdschap, wonderlijk is hij gered. Daar vertelt hij van. Zoo wordt dit het heerlijkste Kerstfeest, dat ze ooit vierden. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit boekje laat zich vlot lezen. Er komen wel heel veel "toevallige" gebeurtenissen in voor. Dat is wel jammer. De godsdienstige strekking gaat wel. Het Kerstfeest is er echter zoo'n beetje "aangeplakt". Dat is een bezwaar tegen heel veel Kerstboekjes. De uitvoering is in klein formaat. Niet mooi, noch degelijk. Dit geldt van vele Unitas~uitgaven.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.