Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

Kerstfeest voor iedereen, druk 1, 40 blz.
G.K.O. 3 t.d.t. Annie en Han moeten voor vader schoenen wegbrengen. Maar Annie durft niet. Ze moet het huisje van den "kippendief" voorbij, en Piet, het zoontje van dien man, heeft ze ook voor kippendief uitgescholden. Eindelijk gaan de kinderen toch. Op den terugweg ('t is in den winter) komt er regen, waardoor de grond spiegelglad wordt. Han valt en verstuikt z'n voet. Piet van den kippendief haalt Han in zijn huisje, verzorgt zijn voet en brengt hem later in een slee thuis. Piet is heel slordig gekleed; zijn moeder is dood en vader is vaak van huis; maar 't is toch een aardige en hulpvaardige jongen. Hij mag nog eens bij den schoenmaker terugkomen. Hij maakt bij hen het Kerstfeest mee, mag ook het feest van de Zondagsschool meevieren en wordt tenslotte een getrouwe en ijverige leerling van de Zondagsschool. Dit verhaal is voor de Kleintjes van Klas 2 en 3 van de lagere school bestemd, getuige het verdeelen der woorden in lettergrepen. 't Is een Kerstverhaal van een bekende Schrijfster, wie we gaarne voor de uitwerking van haar gegeven hulde brengen. 't Is een prachtboekje voor de kleintjes met allerlei beelden uit hun klein-kinderleven. De kindertoon is zeer goed getroffen. De omslagteekening is wel kleurig, maar wonderlijk van conceptie. Die poes in het magistrale Kerkgebouw maakt een vreemden indruk. We bevelen dit boekje voor de kleine leerlingen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

D. Menkens-van der Spiegel

Kerstfeest voor iedereen, druk 1, 40 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Annie heeft met andere kinderen een jongen van een voddenkoopman gescholden voor "kippendief". Als ze nu voor haar vader schoenen moet wegbrengen en voorbij zijn huis moet, is ze erg bang. Haar broertje valt en verstuikt zijn voet. De jongen draagt hem naar zijn huis. Daar praat het ventje met den jongen over het Kerstfeest, dat niet alleen voor rijke menschen is, maar voor iedereen. Piet brengt den kleinen jongen naar huis en wordt nu uitgenoodigd om mee te gaan naar het Kerstfeest van de Zondagsschool, nadat vader hem eerst iets over den Heere Jezus verteld heft. Hij vindt de Kerstfeestviering erg mooi en belooft, ook op de Zondagsschool te komen. Algemeene op- of aanmerkingen: Een veel gebruikt thema, wordt het niet wat afgezaagd? De kerstboom blijkt niet te ontbreken (bladz. 37). Godsdienstige begrippen zijn vaag en min of meer verward. Het eene noodige wordt eigenlijk in 't geheel niet naar voren gebracht. Daarom:
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

Kerstfeest voor iedereen, druk 2, 40 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 6-8 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Annie heeft met andere kinderen een jongen van een voddenkoopman gescholden voor "kippendief". Als ze nu voor haar vader schoenen moet wegbrengen en voorbij zijn huis moet, is ze erg bang. Haar broertje valt en verstuikt zijn voet. De jongen draagt hem naar zijn huis. Daar praat het ventje met den jongen over het Kerstfeest, dat niet alleen voor rijke menschen is, maar voor iedereen. Pet brengt den kleinen jongen naar huis en wordt nu uitgenoodigd om mee te gaan naar het Kerstfeest van de Zondagsschool, nadat vader hem eerst iets over den Heere Jezus verteld heeft. Hij vindt de Kerstfeestviering erg mooi en belooft ook op de Zondagsschool te komen. Algemeene op- of aanmerkingen: De kinderen worden verplaatst in een prettige gezinssfeer. Jammer, dat het godsdienstig element ons niet geheel kan bevredigen: "De Heere Jezus maakt "gelukkig". Geloof je het nou?" Tweede Kerstdag deed ons te veel denken aan St. Nicolaas. Nieuwe spelling. De kerstboom doet dienst.
Conclusie: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.
D. Menkens-van der Spiegel

Kerstfeest voor iedereen, druk 2, 40 blz.
G.K.O. 3 t.d.t. Annie en Han moeten voor vader schoenen wegbrengen. Maar Annie durft niet. Ze moet het huisje van den „kippendief" voorbij, en Piet, het zoontje van dien man, heeft ze ook voor kippendief uitgescholden. Eindelijk gaan de kinderen toch. Op den terugweg ('t is in den winter) komt er regen, waardoor de grond spiegelglad wordt. Han valt en verstuikt z'n voet. Piet van den kippendief haalt Han in zijn huisje, verzorgt zijn voet en brengt hem later in een slee thuis. Piet is heel slordig gekleed; zijn moeder is dood en vader is vaak van huis; maar 't is toch een aardige en hulpvaardige jongen. Hij mag nog eens bij den schoenmaker terugkomen. Hij maakt bij hen het Kerstfeest mee, mag ook het feest van de Zondagsschool meevieren en wordt tenslotte een getrouwe en ijverige leerling van de Zondagsschool. Dit verhaal is voor de kleintjes van klas 2 en 3 der lagere school bestemd, getuige het verdeelen der woorden in lettergrepen. 't Is een Kerstverhaal van een bekende Schrijfster, wie we gaarne voor de uitwerking van haar gegeven hulde brengen. 't Is een prachtboekje voor de kleintjes met allerlei beelden uit hun klein-kinderleven. De kindertoon is zeer goed getroffen. De omslagteekening is wel kleurig, maar wonderlijk van conceptie. Die poes in het magistrale Kerkgebouw maakt een vreemden indruk. We bevelen dit boekje voor de kleine leerlingen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

D. Menkens-van der Spiegel

Kerstfeest voor iedereen, druk 3, 40 blz.
G.K.O. 3 t.d.t. Annie en Han moeten voor vader schoenen wegbrengen. Maar Annie durft niet. Ze moet het huisje van den „kippendief" voorbij, en Piet, het zoontje van dien man, heeft ze ook voor kippendief uitgescholden. Eindelijk gaan de kinderen toch. Op den terugweg ('t is in den winter) komt er regen, waardoor de grond spiegelglad wordt. Han valt en verstuikt z'n voet. Piet van den kippendief haalt Han in zijn huisje, verzorgt zijn voet en brengt hem later in een slee thuis. Piet is heel slordig gekleed; zijn moeder is dood en vader is vaak van huis; maar 't is toch een aardige en hulpvaardige jongen. Hij mag nog eens bij den schoenmaker terugkomen. Hij maakt bij hen het Kerstfeest mee, mag ook het feest van de Zondagsschool meevieren en wordt tenslotte een getrouwe en ijverige leerling van de Zondagsschool. Dit verhaal is voor de kleuters van klas 2 en 3 der lagere school bestemd, getuige het verdeelen der woorden in lettergrepen. 't Is een Kerstverhaal van een bekende Schrijfster, wie we gaarne voor de uitwerking van haar gegeven hulde brengen. 't Is een prachtboekje voor de kleintjes met allerlei beelden uit hun klein-kinderleven. De kindertoon is zeer goed getroffen. De omslagteekening is wel kleurig, maar wonderlijk van conceptie. Die poes in het magistrale Kerkgebouw maakt een vreemden indruk. We bevelen dit boekje voor de kleine leerlingen aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940