Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH.M. van Nes

John Bunyan, druk 1, 211 blz.
Prijs ingenaaid f 1.50; gebonden f 1.90.
Het is geen wonder, dat de werken van Bunyan nog steeds gelezen worden en in alle talen der wereld zijn overgebracht.
Wat wij hier geven is geen werk van Bunyan, maar een werk over hem, en wel een vrucht van ernstige studie, in de eerste plaats van wat de vrome man zelf schreef en in de tweede plaats van hetgeen over hem gedacht en gezegd is.
Wie Bunyan wil kennen en begrijpen zal hier niet teleurgesteld worden; en dat men geen opgesmukten, versierden of nagemaakten Bunyan vindt, daarvoor staat de piƫteit van den schrijver borg, die zich om zoo te zeggen een eigen programma voorschreef door de aanhaling van Bunyans eigen woorden : "Ik kon mij wel in een veel hoogeren stijl dan dezen bewogen hebben, en ik kon alles meer versierd, mooier gemaakt hebben, maar ik durfde het niet; het was geen spelletje, toen God mij beproefde; het was geen spelletje, toen ik zonk als in den bodem loozen put en de angsten der hel mij benauwden en daarom mag ik er geen spelletje van maken om deze dingen te vertellen, maar ik moet eenvoudig en simpel zijn en het zeggen, zooals het was."
Aan deze woorden bleef Dr. Van Nes getrouw en hij gaf ons een boek over Bunyan in den geest van Bunyan, al is de vorm ook anders. Eenvoudig van taal, helder van stijl en de zaken voorgesteld zooals ze zijn.

Catalogus Callenbach, 1898b
Open Catalogus