Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan van Groningen

Javastraat 127A, druk 2, 56 blz.
prijs f 0,75; gecartonneerd; geïll.; jongensboek. Strekking: Henk Bakker moppert over hun bovenhuis en kan nergens heen in de vacantie. Op een fietstocht krijgen ze een uitnodiging. Door eigen schuld krijgt Henk een ongeluk en kan niet uit logeren. Nu leert hij zijn thuis waarderen en zich schikken in zijn lot.
Conclusie: Godsdienstige strekking heel gering. Slechts een paar maal wórdt aan God aandacht geschonken. 't Is bijna neutraal, maar kan de jongens zeker nog wat leren. Wel aardig verhaald.
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1947

Open Boekbeoordeling.
Jan van Groningen

Javastraat 127A, druk 3, 56 blz.
prijs f 1,-; gebonden; jongensboek.
Inhoud: Henk Bakker en zijn zusje wonen in een grote stad en ze klagen, dat zij alleen niet uit logeren kunnen als 't vacantie wordt. Een neef van vader nodigt ze onverwacht uit, maar Henk krijgt een ongeluk, waardoor zijn enkel in 't gips moet. Gelukkig loopt 't goed af. Strekking: Je ziet niet altijd wat een ander mist. Wees daarom tevreden met je eigen lot: wellicht zou je niet eens willen ruilen als je alles wist. Soms is er een moeilijke weg nodig om je te leren tevreden te zijn, maar dan wordt 't ook echt goed!
Conclusie: Een goed boek voor ontevreden kinderen. Ze leren hoe ze moeten opmerken, hoeveel goeds ze hebben en dat ze het echt niet verdiend hebben. Vooral de sfeer in het gezin Bakker is voor velen ten voorbeeld.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.