Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNel Verschoor-van der Vlis

Kinderen van één Vader, druk 1, 107 blz.
G.K.C.B. 10 t.d.t. Kinderen van één Vader, dat zijn in dit verhaaltje het schippersmeisje Geertje Donker en het Hongaarse meisje Andra Sabo, dat met een kindertrein naar Holland is gekomen om aan te sterken en in het schippersgezin liefderijk wordt opgenomen. Andra voelt zich al gauw thuis in haar nieuwe omgeving. Zij geniet intens van de vaartochten met de tjalk „Geertje". Het gezonde leven, maar ook de rustige, Christelijke sfeer in het gezin doen haar goed en wanneer haar tijd verstreken is, is haar blijdschap, dat ze weer naar haar Moeder gaat, toch wel getemperd door een gevoel van heimwee naar de mensen bij wie ze een vriendelijk tehuis had gevonden. Het uiterlijk van dit boek is keurig; de bandtekening suggestief. In dit verhaal zit sfeer. 't Is onopgesmukt, pretentieloos, natuurlijk van toon, christelijk van strekking. Hier wordt welgedaan zuiver uit liefde tot de naaste, om Gods wil. De titel is ontleend aan een kinderversje. De aanhaling daarvan doet door veelvuldige herhaling enigszins geforceerd aan; maar is op zichzelf als typering van het boekje, wel aardig gekozen. We bevelen dit boekje hartelijk aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1949

Nel Verschoor-van der Vlis

Kinderen van één Vader, druk 1, 107 blz.
Prijs f 1,10; gecartonneerd; geïll.; meisjesboek.
Inhoud: Verhaal over een meisje uit Hongarije, dat opgenomen wordt voor enkele maanden in een echt christelijk schippersgezin, waarin het terugvindt wat het thuis geleerd heeft: allen die geloven, in wat voor land ze ook wonen, zijn kinderen van één Vader.
Conclusie: Aardig kinderboek, geeft een voorbeeld van christelijke naastenliefde. Alleen aan zichzelf denken is verkeerd.
Eindoordeel: aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1949

Open Boekbeoordeling.
Nel Verschoor-van der Vlis

Kinderen van één Vader, druk 2, 108 blz.
prijs f 1,35; gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Geertje, het oudste dochtertje van schipper Donker, vraagt haar ouders een Hongaars meisje in hun gezin op te nemen. Andra Saba is met haar moeder uit Hongarije gevlucht; een vader heeft ze niet meer. Maar op de tjalk gekomen, vindt ze in de schipper een vader, in zijn vrouw een lieve moeder en in Geertje een reuze vriendinnetje. En dan maken we van alles mee: het schip ligt ingevroren, een Kerstfeest, het schip gaat weer varen, een storm op het IJsselmeer, moeder moet naar 't ziekenhuis. Eindelijk gaat Andra naar haar eigen moeder terug. Strekking: God vraagt van ons barmhartigheid en liefde. Kinderen van één Vader moeten elkaar de hand reiken. Op het gebed geeft de Heere uitkomst uit alle nood.
Conclusie: Mooi verhaal over sympathiek schippersgezin, dat een Hongaars vluchtelingetje opneemt. Het boekje ademt een christelijke sfeer; hoe jammer daarom, dat het het-kind-van-God-zijn zo algemeen maakt (zo b.v. blz. 41, regel 8-12). Om deze reden:
Eindoordeel: matig aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1957

Open Boekbeoordeling.
Nel Verschoor-van der Vlis

Kinderen van één Vader, druk 2, 108 blz.
Een 2e druk kwam uit van Kinderen van één Vader, een goed geschreven verhaal van Nel Verschoor-Van der Vlis, waarin de kinderlijke sfeer uitstekend getroffen is. 's Winters blijft de schippersfamilie met de tjalk aan wal, des zomers vaart zij. Dit leven wordt ook enige tijd meegemaakt door een Hongaars vluchtelingetje, dat liefderijk door het gehele gezin wordt opgenomen. De typisch protestantse sfeer vormt geen bezwaar voor katholieke lezertjes.(geb. f 1,35)

IDIL-gids voor de jeugdlectuur, 1957-58

Open IDIL-Gids.

Nel Verschoor-van der Vlis

Kinderen van één Vader, druk 3, 109 blz.
prijs f 1,35 gebonden; meisjesboek.
Inhoud: Andra Saba, een Hongaars meisje, vindt een thuis bij een eenvoudig, maar degelijk schippersgezin. Dikwijls verlangt ze naar haar eigen moeder in Hongarije, maar de schipper en vooral zijn vrouw weten haar telkens op de juiste wijze "op te vangen". Als de schippersvrouw naar 't ziekenhuis moet, wordt het heimwee haar te sterk. Gelukkig duurt dit slechts kort. Strekking: Ook kinderen moeten leren niet aan zichzelf te denken. Egoïsme is zonde. God echter wil deze zonde ook vergeven en kracht geven om er tegen te strijden. Dit boekje leert ook, dat kinderen van andere volken onze naasten zijn. Daarop ziet de titel "Kinderen van één Vader".
Conclusie: Goede, vlotte stijl. Goed verzorgde uitgave. Het "vechten" tegen een karakterfout wordt kinderlijk en juist weergegeven. Goede lectuur voor meisjes van 8-12 jaar.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1960

Open Boekbeoordeling.