Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJeanne Marie

Kerstfeest in januari, druk 1, 54 blz.
G.K.C.O. (Cart. band) 10 t.d.t. Twee jongens, die pas in een dorp aan zee zijn komen wonen, gaan op verkenning uit en verdrinken bijna; ze worden gered door een in den omtrek zeer ongustig bekend staand individu, den strooper Rooien Krelis. Ze zwijgen thuis van hun bevindingen. Later brengt een der jongens aan den strooper een Evangelisatieavond-uitnoodiging. Dit is het begin van de bekeering van Rooien Krelis, die in een ander dorp een nieuw leven begint. Dit verhaal heeft goede hoedanigheden; dat wordt trouwens door den naam van de Schrijfster gewaarborgd. Ze is een goede bekende. Toch hebben we ditmaal eenige aanmerkingen. Allereerst, formeel, dat het zoo weinig „loopt" en dat het niet af is. Niet alleen zijn er zeer houterige zinnen in (b.v. de allereerste) maar ook ontmoet ge plotseling vreemde wendingen. Ieder ziet Krelis voor den schuldige aan in verband met een bepaald misdrijf, en ziedaar, op blz. 46 is in een zelfoverpeinzing weggestopt de mededeeling, dat hij geen inbreker is. Zoo is de opzet en de uitwerking hier en daar zwak. 't Geheel loopt ten slotte uit op .... een hondje. En materieel missen we bij de verkondiging van Jezus als Zaligmaker ook voor diepgezonkenen de aanwijzing van den weg tot Christus. Dat had midden pag. 50 zoo voortreffelijk kunnen geschieden. Ondanks deze bezwaren willen we gaarne erkennen, dat deze geschiedenis wel „sfeer" heeft, dat de jongens, die dit boekje uiteraard met een ander oog lezen dan de recensent, er wel genoegen in kunnen hebben en dat ze er ook de krachtige werking van Gods Woord uit kunnen leeren; en ten slotte dat uitvoering en plaatjes geslaagd zijn. Daarom, niettegenstaande onze aanmerkingen, aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940