Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohan Hidding

Kerstfeest op de hei, druk 1, 22 blz.
prijs f 0,35; in slappe omslag; jongens- en meisjesboek.
Inhoud: Wim is het zoontje van een schaapherder. Moeder is gestorven. Wim komt in aanraking met Wiesje, het dochtertje van de nieuwe meester van het dorp. Zij vertelt hem van het Kerstfeest, waarvan vader hem onkundig had gelaten. Tenslotte gaat Wim met zijn vader mee naar het Kerstfeest van de Zondagsschool.
Conclusie: Een aardig, goed verteld boekje. Een mooi kerstboekje en goedkoop.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1956

Open Boekbeoordeling.
Johan Hidding

Kerstfeest op de hei, druk 2, 32 blz.
geb, zwart-wit geïll. leeftijd 6-8 jr. Prijs f 4,95.
Inhoud: Wim woont alleen met zijn vader en de hond Karro op de hei. Vader is schaapherder. Op een keer komt de meester langs hun huisje wandelen met zijn vrouw en hun dochtertje Wiesje. Zo komt er wat verandering in Wims leven, want Wiesje komt nog al eens bij hem spelen. Als het kouder wordt, komt ze echter niet meer. Maar dan ontmoet Wim haar een keer in het dorp, kort voor de kerstdagen. Ze vraagt hem op het kerstfeest van de zondagsschool te komen. Wims vader wil er eerst niet van weten. Maar als Wiesje een keer in het hunebed bij Wims huis het kerstverhaal aan Wim voorleest bij het licht van een zaklamp en vader op het licht afkomt en alles hoort, mag Wim toch. En zo gebeurt het dat Wim en zijn vader samen op het kerstfeest van de zondagsschool naar het aloude kerstverhaal luisteren.
Conclusie: Een positief boekje dat we de kinderen graag in handen geven. Hoewel het thema van de herder vertrouwd is rond de kerst en zich gemakkelijk leent voor een ommekeer in het leven, is de schrijver door een sobere wijze van vertellen ontkomen aan goedkoop sentiment. Het deed ons goed te merken dat de schrijver, als hij de meester het kerstverhaal laat vertellen op het kerstfeest, spreekt over het geloof en niet het verlossingswerk van Christus op allen zonder méér betrekt. Dat is bijvoorbeeld te merken aan een zin als: "Hij is gekomen, om de mensen, die in Hem geloven, weer met God te verzoenen." In dit geval lijkt, hoe goed ook gedoeld, de formulering mij minder gelukkig, omdat immers de verzoening aan het geloof voorafgaat. Het verhaal van de meester is tevens het slot van het boek. Ik heb er nog één vraag over. Eigenlijk een algemene vraag: Heb ik het mis als ik constateer dat schrijvers van kinderboeken aarzelen om in die zin het kind erbij te betrekken dat het - uiteraard op kinderlijke wijze - wordt aangemoedigd de zaligheid te zoeken, te bidden om een nieuw hart en vergeving van de zonden? Natuurlijk moet dat niet op een 'prekerige' manier, maar m.i. moet het kind aanvoelen: ja, de grote vraag, ook in mijn leven is of "ik daarvan een levend lidmaat ben". Dit doet echter niets af aan mijn reeds genoemde waardering vor het boek. Ik wil het dan ook van harte aanbevelen.
Eindoordeel: Warm aanbevolen. d.P.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1981

Open Boekbeoordeling.
Johan Hidding

Kerstfeest op de hei, druk 2, 32 blz.
redelijke illustraties, lelijk omslag, geschikt voor jongens en meisjes van 6 en 7 jaar. Prijs 4,95.
Inhoud: Wim is een eenzame jongen. Hij heeft geen moeder meer. Zijn vader is schaapherder. Hij leert Wiesje, het dochtertje van de nieuwe meester kennen. Ze spelen samen, vooral in het hunnebed. Wiesje vraagt hem op de kerstfeestviering van de zondagsschool te komen. Vader, vervuld van eigen zorgen, verbiedt het. Bij het licht van een zaklantaarn leest Wiesje het kerstverhaal in het hunnebed voor. Wims vader komt op het licht in het hunnebed af en hoort en ziet alles. Het gevolg is dat vader en Vim samen naar het kerstfeest van de zondagsschool gaan en daar de blijde boodschap van het kerstevangelie horen.
Conclusie: Het gegeven is misschien wat ouderwets, maar het verhaal is indringend en doet niet onwerkelijk aan. Het boekje is zeer geschikt om als kerstgeschenk uit te delen.
Eindoordeel: Warm aanbevolen M.C. R.-Vr.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1982

Open Boekbeoordeling.