Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronTh.J. van der Meer

Janna, druk 2, 84 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Janna is leerlinge van de Mulo. Haar moeder is steeds ziek en lijdt aan een ongeneeslijke kwaal. Janna hoopt en bidt, dat haar moedertje nog eens beter zal worden. Op school wordt een plan gemaakt voor den ouderavond. Janna zal bij een zangstuk "Lentebloemen" de hoofdrol hebben. Ze verheugt er zich op, vooral toen ze van tante Jeanne, waar ze eerst niet veel mee op had, een blauwe jurk zal krijgen. Echter wordt moeder erger en sterft voor dat feestje. Janna had reeds besloten niet mee te doen en haar taak aan haar vriendinnetje Joop over te dragen. Deze krijgt ook de jurk. Het valt Janna wel zwaar, maar ze leert er in berusten. Haar vader lijdt veel onder het verlies, maar Janna is zijn "zonnekind" en helpt hem over het verdriet heen. Zij geeft hem een portret van Moeder op zijn verjaardag. Algemeene op- of aanmerkingen: Een meisjesboek, dat onze meisjes wel zullen lezen. Janna wordt zoo gemakkelijk een kind van den Heere Jezus. Wat Jammer, dat de godsdienstige strekking van zooveel boekjes zoo oppervlakkig is. De illustraties zijn bepaald leelijk.
Conclusie: matig aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1939

Open Boekbeoordeling.